Niet iedereen hoeft over op Gmail

Niet iedereen hoeft over te stappen op Gmail. Voor 14 onderzoekers bij rechten is een uitzondering gemaakt.

De 14 medewerkers van STeP, een onderzoeksgroep die zich onder meer bezighoudt met IT-recht, privacy, gegevensbescherming en cybercrime, blijven gebruikmaken van de RUG-mail. Hun bezwaar tegen de overstap naar Google, is door het universiteitsbestuur goedgekeurd.

‘We krijgen subsidie van de Europese Unie. Een van de clausules in ons contract is dat we onze resultaten niet publiceren voordat we veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Dat houdt ook in dat we het meest veilige systeem gebruiken dat tot onze beschikking staat’, verklaart Jeanne Mifsud Bonnici, adjunct hoogleraar Europees technologierecht.

‘Google is niet veilig’

Volgens Bonnici zijn de servers van de universiteit ook niet helemaal veilig, maar vallen die tenminste onder Europese wetgeving. Terwijl Google op basis van Amerikaanse wetgeving – de beruchte Patriot Act – verplicht is de Amerikaanse overheid toegang te geven tot de informatie op diens servers.

‘Vooral sinds de onthullingen van Snowden is het duidelijk dat Google niet veilig is. We kunnen niet bij onze financierders met Google aankomen en dan beweren dat we onze uiterste best hebben gedaan om zorgvuldig met veiligheid om te gaan’, zegt Bonnici.

Hoeveel andere medewerkers niet hoeven over te stappen op Gmail, wil de universiteit niet bekendmaken.

Bezwaar RUG-juristen afgewezen

Hoewel de juristen van STeP gebruik blijven maken van de RUG-mail, is het bezwaar van de eigen juridische dienst van de universiteit onlangs afgewezen. De RUG-juristen hadden bezwaar gemaakt tegen de migratie naar Gmail, maar dat verzoek is volgens verschillende bronnen binnen de universiteit afgewezen. De juridische dienst zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Twee jaar geleden lieten de juristen ook al weten tegen de overstap naar Google te zijn. Het universiteitsbestuur had de dienst om advies over de voorgenomen migratie naar Google gevraagd. Die concludeerde destijds, na het bestuderen van rapporten van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (IVIR), dat verhuizen naar Google geen goed idee was. Desondanks ging de verhuizing naar Google door.

Miljoenencontracten

Het verzoek van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) om niet over te stappen op Gmail werd begin deze maand afgewezen. De faculteit kon volgens het universiteitsbestuur geen gegevens overleggen waaruit bleek dat de organisaties waarmee het samenwerkt het gebruik van Gmail verbiedt. De faculteit, die rond oktober over moet, vreest nu miljoenencontracten mis te lopen.

02-07-2014