‘Niets mis met bsa aan de RUG’

De RUG is niet van plan om de regeling voor het bindend studieadvies (bsa) aan te passen. ‘We houden ons aan de wet’, zegt woordvoerder Gernant Deekens.

Volgens rechters van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) overtreden universiteiten massaal de wet door extra voorwaarden te stellen na het behalen van een bsa.

De opleiding krijgt volgens de rechters maar één kans om een advies te geven, zo meldt het Hoger Onderwijs Persbureau. Als een student na het eerste studiejaar te horen krijgt dat hij verder mag, dan kunnen daar geen nadere voorwaarden meer aan worden verbonden.

De RUG doet dat wel. Als een student na driekwart van de studiepunten te hebben gehaald een positief advies heeft gekregen, moet hij of zij ook nog alle eerstejaarsvakken binnen twee jaar afronden. Is de propedeuse niet binnen twee jaar voltooid, dan moet je alsnog stoppen. De RUG oordeelt dus twee keer en dat mag volgens de rechters niet.

Correct

Maar volgens de universiteit is er niets aan de hand. ‘De RUG houdt zich aan de onderwijswet’, zegt Deekens. ‘We zijn van mening dat we deze met betrekking tot het bsa op een correcte wijze interpreteren en toepassen. Er zijn geen signalen of aanwijzingen dat de RUG haar beleid zou moeten aanpassen.’

Toch houdt de juridische afdeling van de RUG de rechterlijke uitspraken nauwgezet in de gaten. Zo verloor de universiteit van Leiden onlangs van een weggestuurde student, die zich verzette tegen een experiment met een bindend studieadvies in het tweede jaar.

Leiden besloot het experiment na de uitspraak en kritiek vanuit de universiteitsraad te stoppen. ‘We bestuderen de uitspraak en bepalen dan of we maatregelen moeten nemen met betrekking tot het bsa’, zegt Deekens.

Tweede Kamer

Minister Bussemaker heeft in elk geval laten weten niets meer te zien in een bsa voor tweedejaarsstudenten. Een meerderheid van de Tweede Kamer was al tegen, en wil nu van de minister weten hoe zij de toekomst van het bsa in het eerste studiejaar ziet. Daar komt Bussemaker later nog op terug.

26-05-2016