Protestbrief hoogleraren levert niks op

De protestbrief die meer dan veertig hoogleraren naar het universiteitsbestuur hebben gestuurd heeft niets opgeleverd. Het universiteitsbestuur verandert niet van mening.

In een forse open brief klaagden de hoogleraren een maand geleden over de bezuinigingen en reorganisatie bij de Faculteit Letteren. De faculteit zet flink het mes in de organisatie. De talen Noors, Deens, Fins en Hongaars worden geschrapt om de bezuiniging van jaarlijks 2,5 miljoen euro op te vangen.

Het zijn ‘draconische bezuinigingen’, die het regelrechte gevolg zijn van ‘de ongelukkige vermarkting van het Nederlandse universitair bestel’, schreven de hoogleraren.

Kort

Het universiteitsbestuur stuurde na enkele weken en meerdere vergaderingen een brief terug, maar gaat daarin niet op de kritiek van de hoogleraren in. In drie korte alinea’s, wordt simpelweg verwezen naar de reorganisatieplannen. ‘Daarin staan de overwegingen genoemd die ten grondslag liggen aan de reorganisatie’, antwoordt het college van bestuur.

Voormalig rector magnificus en hoogleraar eigentijdse geschiedenis Doeko Bosscher is er niet blij mee. ‘Het initiatief tot nominatie zal niet van mij uitgaan, maar de brief van het universiteitsbestuur verdient vermelding in het Guinness Book of Records in de categorie “nietszeggendheid”.’

Lastig

Maarten Duijvendak, hoogleraar economische, sociale & regionale geschiedenis, is niet verrast door de summiere reactie. ‘Ik kijk er niet van op en had ook niet meer verwacht. Op korte termijn kun je ook niet anders, het financieringsmodel van de faculteiten is een lastig dossier. Dat kun je niet in één etmaal veranderen.’

Hoogleraar klassieke en mediterrane archeologie Peter Attema ziet het positief in. ‘Het is een korte reactie, maar waar we wel blij om kunnen zijn is dat het college schrijft dat onze bezorgdheid begrepen wordt. Dat is een winstpunt.’

20-06-2013