Nieuwe cao voor medewerkers

De onderhandelingen verliepen moeizaam, maar er is nu toch een nieuwe cao voor de medewerkers van de universiteiten.

De onderhandelingen over de nieuwe cao liepen al sinds december. En afgelopen juni werden de besprekingen tussen universiteiten vereniging VSNU en de vakbondsonderhandelaars zelfs even stilgelegd, omdat de universiteiten het aantal tijdelijke contracten niet wilden terugdringen. Maar nu is er toch een akkoord bereikt.

Medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van in totaal drie procent. En in 2016 komt er een eenmalige uitkering van 350 euro. De universiteiten wilden daar eerst niet aan, maar omdat de nullijn voor ambtenaren in 2015 wordt afgeschaft, is er ruimte voor meer salaris.

Tijdelijke contracten

Daarnaast gaan de universiteiten het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi verbeteren. En – en dat is bijzonder – de universiteiten zetten zich in om het aantal flexibele contracten in onderwijs en onderzoek te verminderen.

Vrijwel alle promovendi en postdocs hebben een tijdelijke aanstelling. Dat geldt ook voor de helft van de docenten. Kan niet anders, schreven de universiteiten eerder in een brandbrief aan de minister. Maar er is veel kritiek, ook aan de RUG, bleek onlangs uit een artikel op de UK-website. En nu gaat er iets veranderen.

Goede werkgevers

‘De brief die we destijds schreven had betrekking op het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, en het tijdelijke dienstverband van promovendi en postdocs’, vertelt VSNU-woordvoerder Babak Mohammadzadeh. ‘Dit akkoord gaat over de tijdelijke aanstellingen van docenten, hoogleraren en bijvoorbeeld universitair hoofddocenten.’ De universiteiten gaan zorgen dat tenminste 78 procent van hen binnenkort een vast contract heeft.

Vakbondswoordvoerder Maarten Goldberg is blij met het resultaat. ‘Ik ben blij met de inspanning om extra mensen met beperkingen aan te nemen. En ook tevreden met de bepaling over tijdelijke contracten.’ Ook de universiteiten zijn content met het akkoord. ‘We willen laten zien dat we goede werkgevers zijn.’ Als de achterban akkoord is, gaat de cao op 9 januari 2015 in.

15-12-2014