Minder nooddouches en waterpunten in Nijenborgh 4

Een flink aantal drinkwaterpunten en nooddouches in Nijenborgh 4 verdwijnt om de kans op legionellabesmettingen tegen te gaan.

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen wil de kans op legionellablootstelling verminderen door het overschot aan nooddouches in sommige werkruimtes terug brengen ‘tot het werkelijk benodigde aantal’. Ook het aantal drinkwaterpunten kan drastisch omlaag. Dat staat in de voortgangsrapportage van de Arbo- en Milieudienst.

Controle

Op die manier heeft het waterleidingennet van het verouderde pand minder vertakkingen, waardoor controle en beheersing van legionella gemakkelijker worden. ‘Het legionellarisico in Nijenborgh 4 is op dit moment beheerst. Er zijn geen noemenswaardige problemen’, vertelt Andrys Weitenberg, coördinator Arbo, Milieu en Veiligheid.

Met het preventief verwijderen van nooddouches en drinkwaterpunten moet de kans op problemen worden verminderd. ‘Aftakkingen, vooral wanneer ze weinig gebruikt worden, vormen niches waar de legionellabacterie zich goed kan ontwikkelen en lastig te verwijderen is’, aldus Weitenberg.

Nijenborgh

10-12-2013