Onderdak voor bedreigde wetenschappers

De RUG gaat zich op aandringen van de partijen in de universiteitsraad inzetten voor vervolgde wetenschappers.

Personeelsleden en studenten in de universiteitsraad hebben er jaren om gezeurd, maar nu lijkt het toch te gebeuren: de RUG wordt – in navolging van de Hanzehogeschool – actief lid van Scholars at Risk (SAR), een wereldwijde organisatie die onderzoekers die bedreigd worden vanwege hun ideeën, onderzoek of maatschappelijke positie helpt bij het vinden van een tijdelijke veilige werkplek.

In 2008 sloot de RUG zich als eerste Nederlandse universiteit aan bij SAR. ‘Maar was de allerlaatste om er ook maar meer dan een dubbeltje in te stoppen’, schrijft de personeelsfractie in een ingezonden brief. ‘Al die jaren is de RUG er slechts één keer in geslaagd om een Iraanse historica voor acht maanden op te vangen.’

Maatschappelijk verantwoordelijkheid

Dat was in 2010. Twee jaar later besloot het universiteitsbestuur zich niet meer in te zetten voor de vluchtelingenhulp. Formeel werd het lidmaatschap niet opgezegd, maar feitelijk gebeurde er niets. De partijen in de universiteitsraad vinden echter dat de RUG een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, en vroegen het universiteitsbestuur zich opnieuw in te zetten voor de vervolgde wetenschappers. Met succes.

‘We staan er positief tegenover’, zei universiteitsbestuurder Jan de Jeu in de universiteitsraad. ‘De reden dat het een aantal jaren geleden van de agenda verdween, was dat de decanen er weinig voor voelden. Maar we hebben het nu opnieuw in het college van decanen besproken en ze zijn bereid te participeren’, aldus De Jeu. Wel onder de voorwaarde dat de gevluchte collega past binnen de faculteit.

De personeelsleden zijn blij, maar blijven het jammer vinden dat het zo lang heeft moeten duren. ‘Meestal zijn we trots op onze universiteit, maar de jarenlange halsstarrige houding van de RUG vervulde ons met schaamte. Eindelijk lijkt het einde daarvan in zicht’, schrijven zij.

Lees de ingezonden brief van de personeelspartij.

15-12-2014