‘Onderwijsakkoord sigaar uit eigen doos’

De miljoenen investeringen uit het Onderwijsakkoord zijn een sigaar uit eigen doos, zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Het kabinet houdt zich volgens de leraren vakbond doof voor de gevolgen van jarenlange bezuinigen op onderwijs. Uit onvrede plaatste de AOb het akkoord dat eigenlijk pas donderdag openbaar mag worden op internet (pdf). Onder druk van het ministerie is het document later weer ingetrokken, omdat het om een ‘oude en achterhaalde’ versie zou gaan.

Volgens minister Bussemaker worden miljoenen geïnvesteerd in onderwijs. Zo zou 689 miljoen euro aan onderwijsgeld worden verdeeld en de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde bezuiniging van 200 miljoen alsnog in het onderwijs worden gestoken. Voor het hoger onderwijs komt 135 miljoen euro beschikbaar om eerdere bezuinigingen te verzachten.

Rekenfoefjes

De voorzitter van de leraren vakbond kreeg het akkoord vorige week onder ogen en liet toen al weten het niet te willen ondertekenen. Volgens hem wordt er alleen geschoven met geld. ‘Bij het ministerie noemen ze dat ‘echte’ investeringen, bij de AOb heet dat een sigaar uit eigen doos’, zegt voorzitter Walter Dresscher. ‘Er wordt mooi weer gespeeld en met rekenfoefjes als een kasschuif een fooi voorgeschoten.’

Universiteitenvereniging VSNU heeft wel z’n handtekening gezet. ‘Ik beschouw het als een fundament waardoor het wederzijds vertrouwen tussen overheid en sector versterkt kan worden’, zegt voorzitter Karl Dittrich.

Leenstelsel

Volgens het Onderwijsakkoord verschillen de ondertekenaars – waaronder de minister, staatssecretaris, VSNU en Vereniging Hogescholen – van mening over de invoering van het sociaal leenstelsel. Mocht het er toch komen, dan worden de opbrengsten in het hoger onderwijs gestoken. ‘Dat betekent dat studenten de investeringen betalen door hun basisbeurs in te leveren’, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

Voor de AOb is de maat inmiddels vol. De vakbond bereidt zich voor op protestacties.

18-09-2013