Onderwijsinspectie schrikt van kloof

Leerlingen met gelijke talenten krijgen ongelijke kansen, aldus de Onderwijsinspectie. Kinderen uit kansarme gebieden stromen minder vaak door naar het hoger onderwijs dan leerlingen met hoogopgeleide ouders.

‘Daar schrok ik van’, begint inspecteur-generaal Monique Vogelzang het verslag ‘De staat van het onderwijs’. ‘Want dit is het beeld: bij gelijke intelligentie wordt het voor je schoolkeuze en je schoolloopbaan steeds bepalender uit welk gezin je komt. En daarin speelt de opleiding van je ouders de hoofdrol.’

Talent blijft steeds vaker onderbenut, meent de inspectie. ‘De kansenongelijkheid in het onderwijs loopt op. De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders.’

Daar is niet één oorzaak voor aan te wijzen. Het gaat om een samenspel van vele zaken, volgens het rapport. Hoogopgeleide ouders zijn meer betrokken, ze kiezen bewuster en voor betere scholen. En hun kinderen gaan vaker naar huiswerkklassen. Ook leraren en schoolleiders spelen een rol. Zij hebben, vaak onbewust, hogere verwachtingen van leerlingen van hoger opgeleide ouders.

‘Schokkend’

Studentenorganisaties noemen de conclusie schokkend. ‘Iedereen verdient gelijke kansen binnen het onderwijs en dit zijn alarmerende signalen dat het onderwijsstelsel hierin tekortschiet’, reageert Linde de Nie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Scholieren moeten beter begeleid worden in hun weg naar het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs dienen intensief samen te gaan werken.’

‘Het Nederlandse hoger onderwijs is er voor iedereen’, meent Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). ‘We moeten als samenleving de verantwoordelijkheid nemen om het hoger onderwijs ook voor iedereen toegankelijk te houden.’

Selectie

De vakbond is bang dat maatregelen als het leenstelsel en selectie de kloof alleen maar groter zullen maken. ‘Dit jaar alleen al zijn er 8400 minder studenten in het hbo gaan studeren. In de duurste stad voor studenten om te wonen, Amsterdam, is de daling relatief nog veel groter’, zegt Wirken.

D66 wil dat er niet verder wordt bezuinigd op onderwijs voor kinderen met leerachterstanden. ‘Met de bezuinigingen maakt de staatssecretaris de tweedeling in het onderwijs alleen maar groter. Het krijgen van een goede opleiding hangt nu niet meer af van je talenten, maar van je afkomst’, reageert D66-Kamerlid Paul van Meenen.

 

Foto: Flickr / Musa Musavi

13-04-2016