Ontslagen bij kantines en restaurants

Er gaan ontslagen vallen bij restaurants en kantines. Dat hebben de medewerkers donderdagmiddag van afdelingshoofd Tom de Witt Hamer te horen gekregen.

De tientallen medewerkers van de afdeling Food & Drinks verzorgen de restaurants, kantines, koffiecafés en takeaways waar studenten en medewerkers terecht kunnen voor koffie en maaltijden.

food-drinksDe restauratieve voorzieningen worden overgenomen door een extern bedrijf. Hetzelfde gebeurde vorige jaar met de reproshops en postkamers, waarvan de kosten niet meer uit konden. Ook toen moest De Witt Hamer de medewerkers vertellen dat er ontslagen zouden vallen.

Ontslagen

Om hoeveel medewerkers het precies gaat bij Food & Drinks is niet duidelijk. De Witt Hamer wilde op het moment van publiceren nog niet reageren. Ook is nog niet duidelijk of alle medewerkers worden ontslagen. Bij de reorganisatie van de reproshops probeerde de RUG zoveel mogelijk medewerkers te laten overnemen door het externe bedrijf.

Vakbondswoordvoerder Maarten Goldberg wil nog niet op de zaak ingaan. ‘Ik wil wel kwijt dat ik het slecht werkgeverschap vind dat men zo’n bijeenkomst vlak voor de kerstvakantie houdt. Je verpest het dan wel voor de mensen.’

Update:

RUG-woordvoerder Gernant Deekens:

‘De medewerkers van Food & Drinks is gisteren medegedeeld dat het universiteitsbestuur besloten heeft om een aanbestedingstraject op te starten voor de cateringactiviteiten. Aan de medewerkers is uitgelegd hoe dat proces gaat verlopen en wat dat voor hen betekent. Aangegeven is dat in tegenstelling tot de aanbesteding van grafische dienstverlening en documentverwerking er geen sprake is van een overschot aan medewerkers omdat er al enkele jaren geen nieuwe medewerkers meer worden aangenomen.

Daarom ligt het in de lijn der verwachting dat iedereen zijn/haar baan behoudt maar waarschijnlijk wel bij een andere werkgever. Tevens is aangegeven dat we daarnaast een traject zullen opzetten om indien daar mogelijkheden toe zijn mensen binnen de RUG te herplaatsen of indien men eens een mobiliteitsstap buiten de RUG zou willen maken hen daarin te begeleiden. Er is benadruktdat een zorgvuldige begeleiding gedurende het gehele traject voor ons een hoge prioriteit heeft.

Foto: Food & Drinks

18-12-2015