‘Ook andere artikelen geplagieerd’

RUG-seksuologen Willibrord Weijmar Schultz en Harry van de Wiel zouden nog meer artikelen geplagieerd hebben. Dat zegt de Amerikaanse onderzoekster Diana Bransfield die aan de bel trok bij The Annual Review of Sex Research  wegens overnames zonder bronvermelding.

Een artikel uit 1992 werd zondag teruggetrokken door de uitgever van het tijdschrift. Maar Bransfield – tegenwoordig getrouwd als Jeffery – zegt op de website van NRC Handelsblad dat het tweetal haar werk in vier andere artikelen heeft overgenomen zonder bronvermelding. Ook het proefschrift, waarop de twee in 1991 cum laude promoveerden zou plagiaat hebben bevat.

Bransfield ontdekte de zaak in 2006 en trok toen al aan de bel. Pas later ontdekte ze dat de artikelen niet – zoals afgesproken – waren teruggetrokken.

Van dit artikel is een update gemaakt.

24-06-2013