‘Opstappen Gunning illustratief voor zwakke inspraak’

Het opstappen van Louise Gunning als bestuursvoorzitter aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) was onvermijdelijk, maar de zaken rond haar aftreden zijn ook ‘illustratief voor de zwakke positie van de medezeggenschap aan de Nederlandse universiteiten’, aldus wetenschapsvakbond VAWO.

Volgens de vakbond lag het aftreden van Gunning voor de hand nadat ‘de gezamenlijke vergadering van Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) een dag eerder het vertrouwen in het college onder haar voorzitterschap had opgezegd’, stelt VAWO in een verklaring.

‘De medezeggenschap aan de UvA, die herhaaldelijk aangaf weinig vertrouwen in het huidige College van Bestuur (CvB) te hebben, moest het nieuws van Gunnings vertrek via de media vernemen’, aldus de vakbond. ‘Deze gang van zaken stelt vraagtekens bij de status van de huidige medezeggenschapsorganen en het huidige systeem van top-down benoemingen van bestuurders.’

De VAWO pleit ervoor om de in 1997 ingevoerde Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB) te vernieuwen. ‘Een nieuwe wet voor het universitaire bestuur zou de democratie op de universiteiten moeten versterken en het bestuur mede in handen moeten geven van de universitaire gemeenschap.’

Respect

De RUG wil niet reageren op het aftreden van de Amsterdamse CvB-voorzitster. ‘De VSNU (vereniging van universiteiten, red.) heeft een reactie gegeven en daar sluit de RUG zich bij aan’, aldus woordvoerder Gernant Deekens.

De betreffende reactie van de VSNU gaat echter niet in op de protesten en klachten die voorafgingen aan het opstappen van Gunning. De vereniging van universiteiten spreekt in een persbericht alleen zijn respect uit voor ‘het moedige besluit’ en bedankt Gunning voor haar inzet als bestuurslid van de VSNU.

Niet te vroeg juichen

De Nieuwe Universiteit Groningen reageert verheugd op het afzwaaien van Louise Gunning, maar wil nog niet te vroeg juichen. ‘In eerste instantie zijn we er natuurlijk heel erg blij mee’, zegt woordvoerster Floor Mertens. ‘Maar we hopen wel dat de rest van het UvA-bestuur hier ook in meegaat.’

Maar ook als dat gebeurt, wil Mertens eerst de kat uit de boom kijken. ‘Wat komt ervoor in de plaats? Dat weten we niet. En krijgen ze daar in Amsterdam nu wél meer inspraak?’ Vertrouwen in vooruitgang is er wel: ‘Ik heb goede hoop dat er dingen gaan verbeteren. Ze is natuurlijk niet voor niets opgestapt.’

Geen vertrouwen

Louise Gunning diende zaterdagavond haar ontslag in als voorzitter van het universiteitsbestuur van de UvA. Protesterende studenten en docenten hebben anderhalve maand lang het Maagdenhuis in Amsterdam bezet gehouden, en riepen al weken om haar aftreden. Nadat afgelopen vrijdag ook nog eens de CSR en COR van de UvA hun vertrouwen in Gunning hadden opgezegd, koos de bestuursvoorzitster eieren voor haar geld.

Inmiddels heeft de UvA rector magnificus Dymph van den Boom aangesteld als waarnemend voorzitster van het College van Bestuur. Van den Boom zal deze rol vertolken, totdat een permanente opvolger van Gunning is aangewezen. Daarvoor zal de UvA overleggen met de medezeggenschapsraden, decanen en domeinvoorzitters, meldt Nu.nl maandag.

20-04-2015