‘Pak kamernood aan’

Er moet nu iets worden gedaan aan de kamernood, vindt gemeenteraadspartij Student en Stad. In tegenstelling tot wat de gemeente denkt, is er namelijk wel een tekort aan woonruimte.

Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences wilden vorig collegejaar 2300 jongeren een kamer in Groningen, maar konden ze geen woning vinden. Dat is opmerkelijk, vindt de partij, want volgens de gemeente is er helemaal geen kamernood.

De gemeenteraad is niet goed voorgelicht door een wethouder, constateert Student en Stad. De wethouder vertelde in het voorjaar namelijk dat er geen kamertekort is. ‘Maar het Kences-rapport dat net is verschenen, laat iets heel anders zien’, zegt fractievoorzitter Suzanne Klein Schaarsberg in een persbericht.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. ‘Het feit dat een extern onderzoek zulke afwijkende resultaten laat zien dan de informatie die wij hebben ontvangen van het college, roept bij ons vragen op.’

Spanning

Volgens het rapport van Kences is Groningen – na Amsterdam de stad met de meeste uitwonende studenten – juist een van de steden waar de spanning op de kamermarkt het hoogst is. Er willen veel meer studenten op kamers dan er woonruimte is.

Student en Stad vraagt zich af wat het college van burgemeester en wethouders daaraan gaat doen. ‘Het college hanteert maatregelen waardoor de kamerverhuurmarkt verder op slot wordt gezet. Wat gaat u doen om deze kwantitatieve vraag op dit moment op te lossen?’

Studenten blijven thuis

Uit hetzelfde rapport blijkt overigens dat steeds meer studenten vanwege het leenstelsel thuis blijven wonen. De kamernood zal daarmee in de toekomst vanzelf worden opgelost. Maar volgens de partij is het geen goed nieuws als de stad leegloopt. ‘Groningen wordt van alle studentensteden in Nederland bijna het hardst geraakt door deze ontwikkeling.’ Het biedt echter wel mogelijkheden. ‘Wat ons betreft een mogelijkheid om juist de slechte woningen af te schrijven aan de onderkant van de markt. Als we nu dus door gaan met nieuwbouw, zullen de slechte en dure kamers straks automatisch leeg staan. Echter biedt dat voor nu geen oplossingen.’

Het college zal waarschijnlijk binnen zes weken reageren.

10-11-2015