Personeel UMCG hoort er niet meer bij

Zo’n driehonderd UMCG-medewerkers krijgen een vervelende brief voor de kerst. Ze horen er niet meer bij.

Bij de oprichting van het UMCG werd zo’n negen jaar geleden besloten de medewerkers van de medische faculteit bij het academische ziekenhuis te betrekken. Maar om het contact met de RUG niet te verliezen kreeg het personeel een nulaanstelling bij de universiteit. Ze krijgen geen salaris van de RUG, maar zijn er wel in dienst en kunnen dus gebruikmaken van de universitaire systemen en diensten. Tot nu toe tenminste.

De nulaanstelling voor het ondersteunend personeel was tijdelijk. En die periode houdt nu op, heeft het universiteitsbestuur onlangs tijdens de universiteitsraad bevestigd. En dat doet bij veel mensen pijn.

Koude douche

‘Het is niet eerder met ons gecommuniceerd. We hebben ons er niet op kunnen voorbereiden. En daardoor voelt het als een koude douche’, vertelt Ger Alberts van het Onderwijsinstituut, dat al het onderwijs voor de medische faculteit coördineert. Hoewel de medewerkers van het instituut volledig gericht zijn op het onderwijs aan de RUG, horen ze er nu niet meer bij. Hun RUG-mailadres wordt afgenomen, ze kunnen niet meer bij Google Calendar, en verliezen hun personeelsnummer.

‘Sommige mensen zijn heel verdrietig, en heel boos. Anderen reageren onverschillig. Vooral de mensen die ooit vanuit de faculteit Medische Wetenschappen zijn overgegaan tijdens de fusie naar het ziekenhuis, die voelen zich in de steek gelaten. Ze hadden het idee: ik blijf betrokken bij het onderwijs, ik word alleen betaald door het medisch centrum. Maar nu wordt die laatste navelstreng met de universiteit, waar we eigenlijk helemaal op georiënteerd zijn, doorgesneden’, zegt Alberts.

Omweg

‘Het is enorm lastig dat men er nu halverwege december mee komt’, zegt vakbondswoordvoerder Maarten Goldberg. ‘Deze medewerkers zitten vast aan hun intranet, MyUniversity, delen bestanden met collega’s via de Y-schijf.’

Daar is inmiddels wel een oplossing voor gevonden. Via een omweg, een zogenaamde OEP-registratie (Overig Extern Personeel), krijgen ze alsnog toegang tot het ict-systeem van de universiteit. ‘Maar ze kunnen er geen rechten meer aan ontlenen in de zin van arbeidsvoorwaarden, tabletregelingen, enzovoorts’, zegt Goldberg. Maar ook het recht op RUG collectiviteitskorting voor de ziektekostenverzekering vervalt, en het recht op actief en passief kiesrecht voor de universiteitsraad.

En het gevoel er niet meer bij te horen blijft, vertelt Alberts. ‘Het is niet leuk nee, en ik vind het raar dat het opeens op zo’n korte termijn moet. Dat je dit bij de kerstboom moet lezen, dat voelt niet heel erg netjes.’

Beveiligingslek

Er is een praktische reden dat de RUG van de nulaanstellingen af wil, naast dat de afgesproken termijn is afgelopen. De gegevens van het wetenschappelijk UMCG-personeel dat een nulaanstelling bij de universiteit heeft, wordt automatisch gesynchroniseerd met de databases van de RUG. Maar die van het ondersteunend personeel niet.

‘Dat moet handmatig, en dat gebeurt niet heel precies’, vertelt een ict-medewerker, die niet met zijn naam genoemd wil worden in dit artikel. ‘Van de meer dan driehonderd UMCG-medewerkers die een nulaanstelling hebben bij de RUG, weten we niet zeker of ze nog wel in dienst zijn bij het academisch ziekenhuis. Daardoor zou het kunnen dat de helft al niet meer voor het ziekenhuis werkt, maar nog wel door de nulaanstelling bij de RUG-systemen kan. Dat is onwenselijk. Het is eigenlijk een beveiligingslek. En daar maken we ons zorgen om.’

Publicaties

En daarom worden de accounts nu geblokkeerd, en er naar een systeem gezocht om de UMCG-medewerkers die nu weer toegang tot het RUG ict-systeem krijgen automatisch bij te houden. Maar dat heeft niet de hoogste prioriteit. Die ligt bij het wetenschappelijk personeel van het UMCG. Zij behouden hun nulaanstelling bij de universiteit, omdat ze anders geen hoogleraar of universitair docent kunnen zijn. Maar ook omdat hun wetenschappelijke publicaties anders niet voor de universiteit meetellen in de rankings.

‘En dat steekt wel een beetje’, zegt Alberts. ‘Wij zijn de hele dag met niets anders bezig dan met studenten, onderwijs, colleges, practica en het invoeren van cijfers in Progress. Het is een en al onderwijs hier. Terwijl heel veel wetenschappelijk personeel af en toe colleges geeft en verder weinig met het onderwijs te maken heeft. Dat voelt heel raar.’

17-12-2015