PhD letteren grijpt naast ouderschapsverlof

Promovendi die tijdens hun onderzoek ouderschapsverlof aanvragen bij letteren, krijgen dat niet toegekend. De CAO Nederlandse Universiteiten geeft die mogelijkheid wel.

Een promovendus die een baby heeft gekregen tijdens haar promotietraject, heeft aan het einde daarvan recht op verlenging van haar onderzoekstijd. Maar ouderschapsverlof – waarbij een ouder tijdelijk korter werkt om meer tijd aan een jong kind te besteden – is een andere kwestie. De CAO geeft alleen een mógelijkheid tot verlenging, maar universiteiten mogen zelf beslissen of ze die toekennen.

Bij Faculteit Letteren worden verzoeken tot verlenging daardoor afgekeurd. Egon Dietrich, hoofd financiën bij faculteit Letteren, heeft hier een eenvoudige verklaring voor: ‘Verlenging toekennen is heel duur.’

Verkeerde verwachtingen

Bastiaan Aardema, lid van de personeelsfractie van faculteitsraad, kaartte dit probleem eerder aan in een vergadering van de raad. ‘Als promovendus lijkt het alsof je de mogelijkheid krijgt om ouderschapsverlof op te nemen, maar in werkelijkheid wordt dit sterk afgeraden’, vertelt Aardema. Ook Dietrich erkent het probleem: ‘De mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen wekt verkeerde verwachtingen.’

Dietrich bevestigt dat verlenging na ouderschapsverlof nooit wordt toegekend. ‘Voor het promotietraject wordt vier jaar uitgetrokken, het onderzoek moet dus in principe in die tijd worden afgerond. Ouderschap is iets wat een promovendus vaak zelf kan plannen. Daarnaast wordt ouderschapsverlof zelden aangevraagd.’

Sigaar uit eigen doos

Dat promovendi geen ouderschapsverlof aanvragen snapt letterenpromovenda Rika Plat. Plat nam ouderschapsverlof op in de veronderstelling dat zij die tijd er aan het eind van haar onderzoek bij kreeg. ‘Er is bij de faculteit sprake van een ‘kan-bepaling’, de universiteit kan de beurs verlengen maar omdat ze niet verplicht wordt gesteld, zal ze dat nooit doen.’

Een combinatie van ouderschap en promotie is volgens Plat van deze tijd: ‘De leeftijd van een promovenda is een heel normale leeftijd om kinderen te krijgen. Het wordt als een recht genoemd in de cao, maar het komt neer op een sigaar uit eigen doos. Tijdens de eerste helft van mijn ouderschap krijg ik 62,5 procent van mijn beurs, maar de twee helft is geheel voor mijn eigen rekening. Ik vraag me af waar de rest van mijn beurs nu blijft.’

Het faculteitsbestuur letteren heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

 

08-10-2014