Pijnloze toezeggingen van het RUG-bestuur

Het universiteitsbestuur ging dinsdagmiddag moeiteloos akkoord met vrijwel alle wensen van de partijen uit de universiteitsraad. Op twee punten na.

RUG-voorzitter Sibrand Poppema deed de ene na de andere toezegging tijdens de extra vergadering van de universiteitsraad, die de partijen hadden ingelast naar aanleiding van de demonstraties in Amsterdam. De personeelsfracties en studentenpartijen wilden praten over de verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap, en vooral over meer democratie, meer transparantie en meer duidelijkheid.

Daar kon Poppema moeiteloos mee akkoord gaan. Een verkozen student in de vele stuur- en werkgroepen? ‘Daar hebben we geen probleem mee.’ Alle raadsstukken ook in het Engels beschikbaar maken? ‘Goed punt’. Alle door het bestuur beloofde actiepunten onderaan de agenda zetten? ‘Gaan we doen’. De partijen vroegtijdig informeren. ‘Daartoe zijn we bereid’.

Beloften

Het waren allemaal vrij pijnloze beloften. Er valt ook weinig te klagen in Groningen, vinden de studentenpartijen. Er is voldoende democratie binnen de universiteit, vindt Lijst STERK. En de raadsleden hebben de middelen om recht te doen aan de wensen van de groepen die zij vertegenwoordigen. De gesprekken met het universiteitsbestuur verlopen altijd goed, zegt SOG. Maar het kan altijd beter. Er moet een cultuuromslag komen, meent Lijst Calimero. En ook daar is Poppema het wel mee eens.

‘Ik vind dat we op een hele constructieve manier met elkaar kunnen spreken in deze universiteitsraad. En ik denk ook dat het nog iets beter kan. Dat we nog iets transparanter kunnen zijn dan we zijn geweest. Dat gaan we doen, en daar kunt u ons aan houden’, zei hij.

Zelfs het adviesrecht bij de benoeming van de rector magnificus – een wens van zowel de personeelsleden als de studenten – werd zonder moeite overgenomen. ‘Daar liggen we niet wakker van. Maar we moeten dat wel eerst bespreken met de raad van toezicht’, reageerde Poppema.

Rendementsdenken

De Personeelsfractie voor de Wetenschap had wel kritiek. Met name op het rendementsdenken aan de universiteit. ‘Academische vorming moet het unique selling point zijn van de universiteit. De prestatieafspraken houden daar geen rekening mee. Daar gaat het om het massaal afschaffen van kleine keuzevakken, omdat de student behoefte zou hebben aan een eenduidig programma waardoor hij snel kan afstuderen. Het experiment met prestatiebekostiging moet dan ook door het universiteitsbestuur worden bestreden in Den Haag’, riep fractielid Mathieu Paapst op.

Maar daar is Poppema het niet mee eens. ‘Het ging ons niet om rendement, maar om studiesucces. Een studiesucces zoals we dat in het verleden hadden, waarbij slechts 50 procent na vier jaar z’n diploma haalde, was onacceptabel. Dat was de belangrijkste reden om actie te ondernemen.’

Pijnpunten

Op twee pijnpunten liet de RUG-voorzitter toch een duidelijk ‘nee’ horen. De personeelsfractie wil eigenlijk van de studentassessor af en weer terug naar de oude situatie, waarbij twee democratisch gekozen vertegenwoordigers uit de universitaire gemeenschap aanschuiven bij het universiteitsbestuur, om de transparantie te bevorderen. Maar dat ziet Poppema niet zitten. Hij wil bestuur en medezeggenschap op dat punt gescheiden houden.

En over het idee van een onderzoek naar de mogelijkheid van democratisch verkozen bestuurders, is Poppema heel duidelijk. ‘Daar ga ik het niet eens met de raad van toezicht over hebben.’

Toch jammer, zegt fractievoorzitter Bart Beijer. ‘Maar volgende week maandag hebben we zelf een overleg met de raad van toezicht. Dan zullen we dat balletje nog eens opgooien. Hoewel ik niet verwacht dat ze dat zullen doen.’

Met de andere toezeggingen zijn de partijen allemaal tevreden. ‘Maar the proof is in the pudding. We zullen zien hoe ze daar in de toekomst mee omgaan’, zegt Beijer.

 

[adrotate banner=”33″]

10-03-2015