Plagiaat bij seksuologen

Een ruim twintig jaar oud artikel waaraan RUG-seksuologen Harry van de Wiel, Willibrord Weijmar Schultz en Mels van Driel meewerkten is teruggetrokken door The Annual Review of Sex Research. Er is sprake van plagiaat.

Het artikel – waaraan ook Daniela Hahn van de Universiteit van Amsterdam meewerkte gaat over seksualiteit en kanker bij vrouwen.

De auteurs hebben voor het artikel gebruik gemaakt van de dissertatie van Diana Bransfield en een artikel in het tijdschrift Sexual & Marital Therapy. Van de Wiel en Weijmar Schulz waren als co-auteurs betrokken bij de tweede publicatie.

Nu blijkt dat Van Driel en Weijmar Schultz ook in 2011 betrokken waren bij een artikel dat is teruggetrokken wegens ‘substantiële overlap’. BJUI International trok een artikel over therapie voor vroegtijdige ejaculatie uit 2009 terug vanwege de gelijkenis met een artikel van Talli Yehuda Rosenbaum.

Update:
Volgens de afdeling voorlichting van het UMCG is het een onbedoelde fout. ‘De onderzoekers meenden te kunnen volstaan met een gebruikelijke verwijzing naar de eigen literatuurreview’, aldus de voorlichter. ‘Echter, zij schonden daarmee onbewust de rechten van een Amerikaanse co-auteur. Toen deze co-auteur hen 16 jaar na dato hier via een juridisch schrijven op wees, hebben de genoemde auteurs de uitgevers van alle bij hun bekende publicaties verzocht deze in te trekken en hebben zij ook een excuusbrief gestuurd aan alle betrokkenen.’

Wat betreft de zaak uit 2009 zegt het UMCG dat het een geval was van miscommunicatie tussen de auteurs. Na constatering is het artikel direct teruggetrokken en zijn oprechte excuses aangeboden. ‘Over deze zaak hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de individuele onderzoekers en de decaan en de ombudsman research van het UMCG. De onderzoekers zijn ernstig berispt met vermelding in het personeelsdossier.’

Het bestuur van de RUG en het UMCG betreurt wat er gebeurd is, maar vindt verdere maatregelen niet nodig.

Voor een update, klik hier.
 

24-06-2013