Privaat geld voor Yantai

De RUG verwacht een miljoen kwijt te zullen zijn aan de voorbereidingen voor de campus in China.

In de begroting van de universiteit schrijft het RUG-bestuur dat zowel voor 2015 als 2016 500.000 euro is gereserveerd. ‘Het gaat om uren van mensen die voorbereidende werkzaamheden doen, reiskosten, en dergelijke’, zegt RUG-woordvoerder Gernant Deekens.

Dat geld komt uit private middelen. De RUG mag van het ministerie van onderwijs geen gebruik maken van de financiële bijdrage die de universiteit jaarlijks van de overheid krijgt om onderwijs en onderzoek mogelijk te maken.

Wat ‘private middelen’ precies inhoudt is niet heel helder. Deekens: ‘Private middelen van de universiteit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit deelnemingen van de universiteit.’ Het geld is vermoedelijk afkomstig uit de overige inkomsten van de RUG, de zogenaamde derde geldstroom. Dat is het geld dat binnenkomt voor contractonderwijs en -onderzoek. Bedrijven of instellingen kunnen bepaalde kennis of kunde inkopen bij de universiteit.

Volgens Deekens zal de zustercampus in de Chinese stad Yantai naar verwachting halverwege volgend jaar officieel worden geopend.

09-12-2015