Promovendi willen salaris in plaats van studiebeurs

Actiegroep Promotiestudenten eist dat promovendi salaris ontvangen in plaats van een studiebeurs. Ze zijn een online petitie begonnen.

De promovendi voeren actie tegen het plan van minister Jet Bussemaker (onderwijs) om universiteiten de mogelijkheid te geven promovendi een beurs te geven. Op die manier worden ze niet als werknemer beschouwt, maar als student. En dat is voor de universiteiten een stuk goedkoper.

De universiteiten mogen nu gaan experimenteren met beurspromovendi om de effecten ervan in kaart te brengen. Onder meer de RUG heeft zich direct aangemeld. De promovendi zijn boos, omdat als ze geen werknemer zijn ze ook geen recht hebben op pensioen of bescherming onder de CAO.

Degraderen

Universiteiten zetten hun reputatie op het spel als ze promovendi degraderen tot studenten, vinden ze. ‘Als promovendi goedkoper worden voor de universiteit, dan zullen er meer promovendi aangesteld worden per begeleider. Hierdoor zal de kwaliteit van begeleiding dalen, waar de output en toekomstige mogelijkheden van de promovendus onder lijden.’

Het creëert een gevoel van onrechtvaardigheid onder de promovendi, zegt de actiegroep. ‘Zij doen hetzelfde werk, maar tegen verschillende vergoedingen, en met een verschillend niveau van wetenschappelijk aanzien. Hierdoor worden extra verwachtingen gecreëerd voor mensen met een arbeidscontract, terwijl promovendi met een beurs ongeacht hun werkelijke niveau als tweederangs gezien zullen worden.’

Vuist

De promovendi hopen met hun online petitie voldoende stemmen binnen te halen om een vuist te maken tegen de plannen van Bussemaker.

Of het veel zal uithalen is de vraag. De plannen van Bussemaker zijn namelijk al ingehaald door de rechtspraak. Het hof oordeelde onlangs in de zaak die vakbond AbvaKabo had aangespannen tegen de RUG, dat universiteiten promotiestudenten mogen werven.

30-09-2013