Promoveren onder werktijd

De Tweede Kamer ziet wel wat in de plannen van de VVD om technici de mogelijkheid te geven tijdens werktijd te promoveren.

De Kamer heeft een motie van VVD-lid Pieter Duisenberg aangenomen. Volgens het Kamerlid zijn bedrijfsleven en hoger onderwijs gebaat bij een goede samenwerking. Met Duisenbergs ‘industrial doctorates’ kunnen werknemers van bijvoorbeeld Shell, Unilever of Philips promoveren onder begeleiding van een hoogleraar. Het bedrijf betaalt dan mee aan de promotie.

Bèta-promoties

Op die manier moet het aantal bèta-promoties flink worden aangejaagd. Duisenberg denkt dat ook andere promovendi profiteren van de samenwerking. ‘Het zal het arbeidsmarktperspectief verbeteren van andere promovendi, die voltijds aan de universiteit werkten’, zei hij tegen het Hoger Onderwijs Persbureau.

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, is in elk geval blij met de plannen. ‘Bedrijven uit de technologische industrie investeren veel in onderzoek en innovatie, en doen dit veelal in samenwerking met kennisinstellingen. Om deze samenwerking te stimuleren en te verdiepen, is het instellen van ‘industrial docorates’ een goed plan’, zegt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Voor de zomer moet het akkoord klaar zijn.

10-04-2015