Psychologie te groot?

Het universiteitsbestuur maakt zich zorgen over de bachelor psychologie, aldus vicedecaan Greetje van der Werf van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen (GMW). In vertrouwelijke stukken wordt gesuggereerd dat de opleiding moet krimpen.

Er zijn al langer zorgen over de bachelor psychologie. Dat staat in vertrouwelijke stukken van de faculteitsraad van GMW. Zo zou de opleiding te groot zijn en komt daardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar.

Ook kampt de faculteit met een overschot aan tijdelijke docenten. Hoewel partijen in de faculteitsraad een reorganisatie vrezen, stelt vicedecaan Van der Werf dat daarvan geen sprake zal zijn. Woordvoerder Gernant Deekens bevestigt dat het RUG-bestuur geen reorganisatieplannen heeft voor de opleiding.

Scenario’s

Wel wil het universiteitsbestuur dat er een aantal scenario’s wordt geschetst voor de toekomst van de opleiding, zegt Van der Werf. Het bestuurscollege heeft zelf al enkele suggesties gedaan, blijkt uit de vertrouwelijke stukken.

Zo wil het RUG-bestuur dat de faculteit op zoek gaat naar mogelijkheden om de instroom van studenten verder te verlagen, om strenger te selecteren aan de poort en om het onderwijs te intensiveren. Een aantal colleges wordt dubbel gegeven, zowel in het Engels als in het Nederlands. Dat moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Woordvoerder Deekens ontkent overigens dat het universiteitsbestuur op krimp aanstuurt: ‘Er wordt eerst gekeken naar de gewenste omvang van de opleiding. Pas daarna worden conclusies getrokken. De lead ligt bij de faculteit.’

Klachten van studenten

In de vertrouwelijke faculteitsraadsstukken zijn ook kritische noten van psychologiestudenten te lezen. In gesprekken met medewerkers van de faculteit uitten studenten klachten over de eenzijdige toetsing, de massaliteit van de opleiding en de hogere uitval van studenten in vergelijking met voorgaande jaren.

Eind januari werd bekend dat de bachelor psychologie stopt met de numerus fixus, omdat het aantal nieuwe aanmeldingen al enkele jaren achterblijft bij het maximale aantal bachelorstudenten dat de studie aankan. Van der Werf verwacht niet dat het aantal aanmeldingen hierdoor zal stijgen. ‘Het aantal nieuwe bachelorstudenten daalt al twee jaar’, aldus de vicedecaan.

24-02-2016