Psychologie schaft numerus fixus af

De numerus fixus voor de opleiding psychologie wordt afgeschaft. De loting is niet langer nodig, vindt het bestuur van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW).

Volgens vice-decaan Greetje van der Werf van GMW ‘daalt het aantal nieuwe bachelorstudenten al twee jaar’. Voor dit collegejaar schreven zich 120 studenten minder in dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de RUG. Die teruglopende aanmeldcijfers gelden overigens niet alleen voor Groningen, aldus Van der Werf, maar voor alle psychologiebachelors op Nederlandse universiteiten.

Zusteropleidingen

Bovendien is de instroom van studenten al een aantal jaren lager dan de waarde van de numerus fixus, zegt de vice-decaan. Dat betekent dat het aantal nieuwe aanmeldingen steeds lager was dan het aantal beschikbare plekken op de RUG.

Dat vrijwel alle zusteropleidingen psychologie in Nederland inmiddels de loting al hebben afgeschaft, is eveneens een reden voor GWM om te stoppen met de numerus fixus, vertelt Van der Werf. ‘Studenten zullen eerder kiezen voor een universiteit zonder numerus fixus. We willen niet achterblijven.’ De RUG moet wel aantrekkelijk blijven voor nieuwe psychologiestudenten, stelt ze.

Te groot

Ondertussen vreest het universiteitsbestuur juist dat psychologie te groot zou worden. ‘Bestuursleden vragen zich af of de opleiding de kwaliteit kan blijven garanderen met zoveel studenten’, aldus de vice-decaan. Door de afschaffing van de numerus fixus zou de bachelor in theorie overspoeld kunnen worden met nieuwe studenten. Maar daar gaat Van der Werf niet van uit. ‘De instroom wordt vanzelf al minder, zien we.’

Overigens is het ook niet de doelstelling van de faculteit om de opleiding nog verder te laten groeien, vertelt de vice-decaan. ‘We willen groeien in de masters. Daar zetten we op in.’ Zo zijn er vijf nieuwe masters psychologie opgezet. Ook wordt gekeken hoe er meer bachelorstudenten verleid kunnen worden in Groningen te blijven als ze klaar zijn. ‘We willen meer instroom van eigen bachelors in de master.’

Toekomst

De faculteit is nog steeds in dubio over het te volgen pad: wel of niet afslanken? Verschillende scenario’s worden momenteel doorgerekend, vertelt Van der Werf. De numerus fixus zou alsnog kunnen terugkeren om studentenaantallen verder terug te brengen. Maar de faculteit wil pas een definitief besluit nemen als de cijfers over de instroom in het komende studiejaar ook bekend zijn.

26-01-2016