Raad mag niet meebeslissen over campus Friesland

De universiteitsraad lijkt niet mee te mogen beslissen over de campus in Friesland. De personeelsleden vinden het maar niks.

Het was even hommeles in de universiteitsraad na een lange ochtend vergaderen. Net voor de lunch stond het ontwikkelplan voor de Friese campus op de agenda. Maar het stuk werd uiteindelijk niet eens besproken. Nog voor het plan goed en wel aan bod kwam, raakte de raad namelijk in een verhitte discussie verwikkeld over de inspraak van de raad.

De personeelsleden gingen ervan uit dat ze mee mochten beslissen over het al dan niet oprichten van de campus in Friesland, maar daar dacht het universiteitsbestuur anders over.

‘U wordt om advies gevraagd, niet om groen licht te geven voor de campus’, begon universiteitsbestuurder Jan de Jeu. Maar dat pikten de personeelsleden niet. ‘Provinciale Staten van Friesland en de gemeenteraad van Leeuwarden moeten volledig akkoord gaan. Maar nu moeten we constateren dat de universiteitsraad niet dezelfde positie heeft. Wordt er dan geen draagvlak meer gezocht binnen de universiteit?’ reageerde personeelslid Hilly Mast geërgerd.

Raadsel

Ook voorzitter Bart Beijer van de personeelsfractie is niet te spreken over de situatie. ‘In juni kregen we opeens instemmingsrecht op de plannen in Yantai. Waarom zou dat in deze situatie, waarbij het ook om de oprichting van een nevenvestiging gaat, anders zijn? Dat is voor mij een groot raadsel’, zei hij.

‘Bij zo’n majeure ingreep heeft de universiteitsraad volgens de wet instemmingsrecht’, probeerde personeelslid Antoon de Baets nog. Maar RUG-voorzitter Sibrand Poppema wilde er niets van weten. ‘Wij vragen advies van de raad over het ontwikkelplan. We zetten de universiteitsraad helemaal niet opzij. We hebben het hier over het ontwikkelplan en het feit dat ik toegezegd heb dat er een adviesrecht is op dat plan. Punt.’

Onduidelijk

De behandeling van het stuk werd uitgesteld tot de volgende vergadering in november. Maar de studenten en personeelsleden lieten nog wel weten veel vraagtekens te hebben bij de oprichting van de campus.

‘We maken ons zorgen dat het University College Groningen (UCG) zal lijden onder het University College in Friesland (UCF). Het UCG heeft vijf jaar nodig om alle kinderziektes en opstartproblemen te ontgroeien. Is het dan wel de juiste keuze om vijftig kilometer verderop nog een University College te starten?’ vroeg Nathalie Niehof van Lijst Calimero.

‘Er is nog erg veel onduidelijk rond de masteropleidingen. Ik mis een onderzoek. Is er wel voldoende animo voor de opleidingen? Kun je ze wel in de lucht houden?’ viel Beijer haar bij. ‘We hebben een concreter plan nodig. Dit lijkt haast nattevingerwerk. Ik lees hier geen analyse in’, reageerde personeelslid Olaf Scholten.

Voldoende informatie

Het universiteitsbestuur was het daar niet mee eens. Er is voldoende informatie, vinden ze. En er is voldoende vraag naar de opleidingen, aldus rector magnificus Elmer Sterken. ‘We moeten wel goeie afstemming hebben tussen wat we in Leeuwarden en Groningen doen’, bevestigde hij.

Daarnaast is er nog niets besloten, zei Poppema. ‘We hebben in oktober niks getekend. We hebben vastgesteld met z’n drieën (RUG, gemeente en provincie, red.) dat we dit willen doen. Maar voordat we daarover een besluit nemen, moeten eerst de financiële toezeggingen op papier staan. Het is essentieel dat het geld er is, want zonder het geld zal het niet gaan.’

Wordt vervolgd.

 

Foto: Gemeente Leeuwarden

29-10-2015