Rechten kampt met begrotingstekort

De begroting van de faculteit Rechtsgeleerdheid ziet er niet rooskleurig uit. De faculteit duikt de komende jaren in het rood en houdt waarschijnlijk weinig geld over om het nieuwe onderkomen in de openbare bibliotheek in te richten.

Vanaf volgend studiejaar schiet rechten in de min. Tot 2019 komt de faculteit iets meer dan een miljoen euro per jaar tekort, voorspelt de meerjarenbegroting. Ondanks de negatieve cijfers bezuinigt de faculteit niet op personeel. De reserves worden ingezet om de tekorten op te vangen.

Reorganisatie dreigt

Er komt zelfs wetenschappelijk personeel bij om extra contacturen en onderwijs in onderzoeksvaardigheden aan te blijven bieden. Rechten hoopt over een paar jaar weer in de plus te komen met het geld dat onderwijsminister Bussemaker beloofde in het onderwijs te steken na afschaffing van de basisbeurs. Maar wanneer dat geld beschikbaar komt en hoeveel dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

Komt dat geld er niet, dan dreigt er ‘uiterlijk over drie jaar een rigoureuze ingreep in het aantal opleidingen en het aantal personeelsleden omdat het tekort te groot is om via natuurlijk verloop te worden opgelost’, meldt de faculteit in haar begroting. Faculteitsbestuurder Mirjam Buigel maakt zich voorlopig nog geen zorgen. ‘De faculteit heeft een ruime reserve en het is goed deze in te zetten voor het onderwijs’, zegt ze. ‘Dat er op termijn meer geld moet komen om ambities voor het onderwijs waar te maken, is duidelijk.’

Verhuizing

In 2019 zit er naar verwachting nog 2,6 miljoen euro in de reservepot, blijkt uit de begroting. Maar dat geld is waarschijnlijk volledig nodig voor de verhuizing van de faculteit naar het gebouw van de openbare bibliotheek. Die verhuizing loopt vertraging op omdat de bouw van het Groninger Forum is opgeschort. Rechten verwacht daarom weinig geld te hebben om het nieuwe onderkomen in te richten.

Volgens Buigel zijn de tekorten ontstaan door extra investeringen in het onderwijs, ‘zoals de invoering van de modulen onderzoeksvaardigheden in het nieuwe bachelorprogramma’. Ook is er extra geïnvesteerd in het Engelstalige aanbod.

In de meerjarenbegroting wordt geschat dat het aantal inschrijvingen dit jaar daalt met 600 studenten. Ook heeft de faculteit te maken met lagere aantallen graden en promoties, waardoor het aandeel van rechten in het RUG-verdeelmodel – de verdeling van de rijksbijdrage onder de faculteiten – verslechtert. Rechten hoopt het aantal promoties weer op te krikken door deel te nemen aan het experiment met promotiestudenten. Als dat experiment niet doorgaat, dan zal de faculteit ‘mogelijk iets minder promovendi aanstellen’ dan in voorgaande jaren, aldus Buigel.

Verder is de faculteit door het universiteitsbestuur gevraagd een Engelstalige master op te zetten voor de toekomstige campus in Friesland. Die opleiding is voor de faculteit echter ‘structureel verliesgevend’, staat in de begroting. Volgens Buigel is de Engelstalige master alleen voor haar faculteit verliesgevend en niet voor de RUG. Ze hoopt dat de faculteit hiervoor gecompenseerd wordt.

14-10-2015