Rechten mag niet meer gedogen

Rechten gedoogt nog één jaar dat masterstudenten bachelorvakken volgen om togaberoepen te mogen vervullen. Daarna moeten ze extra dokken.

 De in 2012 ingevoerde harde knip verbiedt studenten uit de bachelor om mastervakken te volgen en andersom. Maar studenten notarieel, en internationaal en Europees recht deden dat vaak toch. Zij hebben namelijk nog enkele bachelorvakken nodig om eventueel hun ‘civiel effect’ te halen, om rechter of advocaat te worden. De faculteit liet dat oogluikend toe, maar dat heeft het college van bestuur van de RUG verboden. Vanaf het studiejaar 2015-2016 kost het hen 50 euro per EC tot maximaal 400 euro.

Heel logisch vindt onderwijsdirecteur Jaap Dijkstra. ‘Je moet betalen voor het onderwijs waarvoor je ingeschreven staat. Je kunt geen bachelorvakken op je masterbul zetten. Anders volg je eigenlijk gratis onderwijs, gesponsord door de reguliere bachelorstudenten.’

Aansporingen

Toch liet de faculteit het tot nu toe gewoon toe. Op aansporingen van de juridische afdeling (ABJZ) van de RUG om ermee te stoppen, werd niet gereageerd.

Tot nu dus. En de studenten balen. Helemaal omdat de faculteit vorige maand liet weten dat de regeling al volgend studiejaar zou ingaan en de kwestie tot dat moment niet was gecommuniceerd. ‘Afgelopen mei zei een studieadviseur nog tegen mij dat ik twee vakken, die ik nergens meer in mijn bachelorprogramma kon proppen, gerust in mijn master kon doen’, zegt Hannelore Vanderveen, studente Internationaal en Europees Recht.

Protest

Vanderveen vreesde studievertraging, omdat ze nu langer over haar bachelor zou doen om niet te hoeven betalen. Ook de studieverenigingen protesteerden.

Dat protest is gehoord.

In de bachelors nieuwe stijl worden de civiel effectvakken grotendeels geïntegreerd. In studiejaar 2015-2016 kunnen drie civiel effectvakken – Strafrecht 2, Bestuursrecht 3 en Burgerlijk Recht 3 – nog kosteloos worden gevolgd door masterstudenten.

06-11-2014