Rechten schrapt keuzevakken

De rechtenfaculteit gaat 25 procent van de keuzevakken in de master schrappen. De programma’s moeten eenduidiger en goedkoper.

Het faculteitsbestuur hoopte dat voor een brede bachelor minder personeel nodig zou zijn. Dit bleek niet het geval. ‘We gaan kritisch kijken naar masters, maar vooruitlopend op die discussie heb ik de keuze gemaakt om het aantal mastervakken terug te brengen’, zegt portefeuilehouder middelen Mirjam Buigel-De Witte.

Personeel en studenten uit de faculteitsraad, zijn kritisch. Ze zijn bang dat studenten zich minder kunnen specialiseren en besluiten naar een andere universiteit te gaan waar ze zich wel kunnen onderscheiden.

Prioriteit

Decaan Jan Berend Wezeman denkt dat keuzemogelijkheden niet de enige reden zijn waarom een opleiding aantrekkelijk is. ‘Het kan ook in het programma zelf zitten, ook al zit er helemaal geen keuze in. Hoe faciliterend is een masterprogramma voor de arbeidsmarkt, speelt bijvoorbeeld ook mee. Wij kunnen iedere euro maar een keer uitgeven. Kwaliteitszorg en aantrekkelijkheid hebben de hoogste prioriteit, daar zijn we het over eens.’

‘Er is echter wel een grens wat wij met z’n allen kunnen geven’, vult onderwijsdirecteur Jaap Dijkstra aan. ‘Anders moeten we met minder personeel zelfde vakken geven en dat komt de kwaliteit ook niet ten goede.’

 

12-11-2013