Rechten wil van vakblokkades af

Rechten wil de blokkades tussen bachelorvakken afschaffen om te voorkomen dat studenten onnodige studievertraging oplopen.

Rechten kent drie blokkades bij de vakkenburgerlijk recht en strafrecht. Studenten die bijvoorbeeld het vak burgerlijk recht 2 willen volgen, moeten eerst burgerlijk recht 1 hebben behaald. Maar het faculteitsbestuur wil nu van die drempel af.

Studievertraging

Volgens onderwijsdirecteur Jaap Dijkstra is het verstandig om de blokkades op te heffen vanwege het bindend studieadvies en de prestatieafspraken, waarin de universiteit het ministerie van Onderwijs heeft beloofd dat in 2015 tenminste 70 procent van de studenten in vier jaar tijd z’n bachelor heeft afgerond. ‘Een dergelijke blokkade kan tot grote studievertraging leiden’, schrijft hij in een memo aan het faculteitsbestuur.

De blokkades zijn inmiddels ingehaald door de harde knip en het bindend studieadvies, meent Dijkstra. ‘Het komt eigenlijk niet meer voor dat iemand een derdejaars vak doet zonder dat het propedeuse vak is gehaald. En gezien het bindend studieadvies gaan we er vanuit dat iedereen serieus aan de propedeusevakken deelneemt.’

Belangrijk

Het faculteitsbestuur is het daarmee eens en heeft het voorstel inmiddels aan de opleidingscommissie voorgelegd. Die onderschrijft het ‘praktische voordeel’ maar vindt wel dat de faculteit studenten er van moet doordringen dat het belangrijk is dat ze de voorvakken volgen. ‘Een tekort aan voorkennis kan in de latere jaren voor studievertraging zorgen, tast de kwaliteit van de opleiding aan en bezorgt de wetenschappelijke staf en de faculteit extra werk’, aldus de commissie.

Advies

Studenten krijgen volgens het voorstel voortaan alleen nog een advies om eerst het voorvak af te ronden. Dat moet volgens Dijkstra voldoende zijn. ‘Het type student dat denkt “Ik ga er zes of zeven jaar over doen” hebben we niet meer. De harde knip maakt het voor ons belangrijk dat mensen in een redelijk tempo door het programma heen kunnen.’

Mocht na afschaffing blijken dat studenten die het vak burgerlijk recht 1 niet hebben afgerond, significant lagere cijfers halen op het vak burgerlijk recht 2, dan worden de blokkades weer ingevoerd.

Het voorstel ligt nu bij de faculteitsraad, dat woensdag het laatste woord heeft over het voorstel.

16-10-2013