Rechtenfaculteit gaat internationaal

Rechten wil een Groningen International School of Law starten. Plannen daarvoor zijn inmiddels neergelegd bij het college van bestuur. Geplande startdatum: 1 september 2015.

De School of Law moet de financiële positie van de faculteit versterken, blijkt uit een memo van het bestuur. Bovendien zal het instituut de internationale posititie verbeteren: het Engelstalig onderwijs en onderzoek. Nieuwe vakken, waaronder ‘cyber security & crime’ moeten de aantrekkelijkheid vergroten.

Het bestuur verwacht dat het aantal Engelstalige studenten in zes jaar zal verdubbelen, van tien naar twintig procent van het totaal. Nu al zijn er meer aanmeldingen voor de zes beschikbare Engelstalige masters en bachelor dan er plaatsen zijn. Studenten komen uit Europa, Afrika en Azië.

Decaan Jan Berend Wezeman van rechten vindt het nog te vroeg om inhoudelijk te reageren op de plannen. ‘Er is een werkgroep gevormd die het een en ander gaat uitwerken.’ Volgens het memo wordt voor de volledige opbouw een periode gepland van drie jaar.

 

15-05-2013