‘Excelleren steeds moeilijker voor rechtenstudenten’

Door het schrappen van kleine vakken en de beperkte beschikbaarheid van videocolleges krijgen rechtenstudenten te weinig kans om te excelleren. Dat stelt studentenpartij Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) in een notitie aan het bestuur van de rechtenfaculteit.


TBR stuurde de notitie ‘Studeren is excelleren’ in maart naar het faculteitsbestuur. Doordat kleine vakken worden geschrapt en videocolleges maar beperkt worden aangeboden, wordt dat ‘excelleren’ van studenten namelijk steeds moeilijker gemaakt, schrijft TBR.

De partij noemt het ‘zorgelijk’ dat studenten te maken hebben met steeds meer belemmerende maatregelen. Een van de hoofddoelen van de rechtenfaculteit is zorgen dat studenten zich kunnen onderscheiden en zo goed bewapend de arbeidsmarkt op gaan. Daarom is het volgens de notitie ‘onbegrijpelijk dat steeds meer kleine vakken worden geschrapt’. Daarin zit hem juist dat onderscheidend vermogen, aldus TBR.

Unique selling point

‘Het gaat om kleine vakken waar tien tot vijftien man bij zaten, waarbij het economisch misschien niet meer haalbaar was om het zo te organiseren’, vertelt fractievoorzitter Kor van Dijk. ‘Maar juist die kleine vakken, zoals koninkrijksrecht ooit begon, kunnen het unique selling point van onze rechtenopleidingen zijn. Na 2011-2012 is bijvoorbeeld American constitutional law geschrapt. En in de nieuwe brede bachelor zit helemaal geen keuzeruimte meer zoals we die hadden.’

Sinds 2010 is een lijst met vakken verdwenen, waaronder economisch strafrecht, effectenrecht en handhaving bestuursrecht & openbare orde. TBR pleit ervoor de studiejaren hierna niet nog meer in vakken te gaan snijden.

Hetzelfde diploma

Fractielid Annalies Outhuijse: ‘Wat wij er vooral kwalijk aan vinden is dat straks alle rechtenstudenten met hetzelfde diploma de deur uitgaan. Ik merk ook dat studenten dat vervelend vinden in de master: dat alles al vaststaat. In Amsterdam heb je veel meer keuzevrijheid en specialistische masters.’

Eerder al besloot de universiteit dat studenten met een masterinschrijving geen ‘gratis’ bachelorvakken meer mogen volgen. Dit moet vanaf volgend jaar via het contractonderwijs. Studenten fiscaal recht deden dit bijvoorbeeld om hun civiel effect te halen, dat ze nodig hebben voor de togaberoepen.

Afgelopen herfst gingen ook geluiden op om studenten extra te laten betalen voor keuzevakken of een tweede specialisatie in de master. Outhuijse: ‘Dat is gelukkig op de lange baan geschoven. Er waren zoveel bezwaren van onze kant. Iets extra’s doen wordt zo alleen maar bestraft, in plaats van beloond.’

Videocolleges

Ook wil TBR dat de faculteit video- of audiocolleges openstelt voor bachelorstudenten die stage lopen of in het buitenland studeren. Masterstudenten op stage kunnen nu al toegang krijgen tot videocolleges. Maar het overgrote deel van de opgenomen colleges komt pas twee weken voor het tentamen online.

Docenten verwachten een lagere opkomst bij colleges als alles wordt opgenomen en vrijgegeven. Van Dijk: ‘Afgelopen winter is ook al voorgesteld om videocolleges open te stellen voor bachelorstudenten die stage lopen, maar toen werd gezegd dat dat niet in het belang van de faculteit is. Het faculteitsbestuur is bang dat het rendement omlaag gaat.’

Een universiteit en een faculteit moeten meer doen dan alleen een klassieke opleiding aanbieden, vindt hij: ‘De faculteit moet ook persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen. Je kunt je ontwikkelen door meer vakken te volgen, maar ook door meer stages te lopen, commissies of een bestuur te doen. Alleen je vakken halen is vaak niet meer genoeg voor een baan of zelfs een stage.’ Als er geen videocolleges beschikbaar zijn, gaat het rendement juist omlaag, vreest TBR.

Uitloop

Outhuijse: ‘Wij denken dat bachelorstudenten die echt stage willen lopen dat toch wel gaan doen. Als je dan geen videocolleges hebt, kan dat tot uitloop van de studie leiden, niet tot afstel van de stage. Het faculteitsbestuur hamert ook steeds op de prestatieafspraken met het ministerie, maar volgens die afspraken moet je binnen vier jaar je bachelor afronden.’

Verder ziet de partij graag dat er opnames worden gemaakt van colleges die verplaatst worden. Ook moeten studenten die een verplicht vak tegelijk met een keuzevak hebben, toegang krijgen tot de al bestaande opnames van het verplichte vak, als dat tenminste wordt opgenomen.

Reactie faculteit

Het faculteitsbestuur vindt dat er een aantal interessante dingen in de notitie staat, maar wil op dit moment nog niet uitgebreid reageren. Directeur onderwijs Jaap Dijkstra: ‘In de grond genomen heeft de rechtenfaculteit het qua onderwijs al goed voor elkaar en we merken dat bijvoorbeeld de advocatuur veel waardering heeft voor onze afgestudeerden, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het faculteitsbestuur gaat volgende week vrijdag in de faculteitsraad concreet in op de notitie.’

14-04-2015