‘Rechtspositie studenten in gevaar’

De rechtspositie van studenten komt in gevaar als het leenstelsel wordt ingevoerd, vinden drie landelijke studentenorganisaties.

De studentenorganisaties overhandigen dinsdag een ‘knelpuntennotitie’ aan de coalitiepartijen van het leenstelsel, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Ze roepen de politieke partijen op de problemen serieus aan te pakken voordat ze instemmen met het wetsvoorstel waarin de basisbeurs wordt vervangen door het leenstelsel.

De knelpunten lopen uiteen van heldere en eenduidige informatie bij het begin van de studie, beoordeling en begeleiding tijdens de studie, de geldigheidsduur van tentamens, de klachtenprocedures en invulling van examencommissies, zeggen Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Ze leiden tot studievertraging en hogere kosten, aldus de organisaties.

‘Studenten ontmoedigt om bestuursjaar te doen’

‘De knelpunten leiden niet alleen vaak tot studievertraging maar ontmoedigen studenten ook om een bestuursjaar te doen. De mogelijkheid om actief te zijn naast je studie is in het geding. De vrijheid van studenten moet gewaarborgd zijn, zodat zij zich kunnen ontplooien naast hun studie’, zegt LKvV-voorzitter Floris-Jan ter Bruggen.

Studenten moeten de garantie krijgen dat onderwijs, begeleiding, beoordeling, informatievoorziening en procedures transparant, rechtsgeldig en kwalitatief goed geregeld zijn, vinden de organisaties.

07-10-2014