Rector kan twijfels Yantai niet wegnemen

Ook na een goed woordje van rector magnificus Elmer Sterken zijn medewerkers van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) nog steeds niet overtuigd van de RUG-plannen voor een campus in Yantai. Ze vinden dat hun kritiek niet serieus wordt genomen.

Vorige week vrijdag stond rector magnificus Elmer Sterken voor een zaal van ruim 90 medewerkers van FEB om vragen te beantwoorden over de toekomstige campus in China. ‘Er waren veel mensen met vragen en opmerkingen, en er was heel veel kritiek’, vertelt universitair docent en Personeelsfractielid Sanne Ponsioen. ‘Ik had het idee dat Elmer dat ook wel heel erg lastig vond.’

De contacten tussen de faculteit en het college van bestuur lopen al enkele weken stroef. Volgens meerdere bronnen liep het faculteitsbestuur begin november zelfs weg bij een bespreking met RUG-voorzitter Sibrand Poppema over Yantai, al wordt dat door een woordvoerder van de universiteit ontkend.

Wijsneuzen

De faculteit, die een van de onderwijsprogramma’s in China moet opzetten, is altijd kritisch geweest over de plannen voor de campus. Maar de vlam sloeg in de pan toen Poppema in de Volkskrant de adviescommissie van de faculteit wijsneuzen noemde. ‘Dat was geen goeie zet’, zegt Ponsioen. ‘Dat interview werd niet zo gewaardeerd. Het was een beetje een aanval naar FEB toe. Zo voelde ik dat zelfs. Ik vraag me af of hij de kritiek wel serieus neemt.’

Hoewel Poppema verantwoordelijk is voor het dossier Yantai, moest rector magnificus Elmer Sterken vrijdag als voormalig decaan van de faculteit de plooien gladstrijken. Maar dat verliep alles behalve soepel. ‘De aanwezigen hamerden heel erg op draagvlak. In de Volkskrant had Poppema gezegd dat er voldoende draagvlak is. Maar, zo werd er gezegd, dat is helemaal niet waar. Zo ervaren wij dat niet. We staan helemaal niet zo te springen’, zegt Ponsioen.

Promotievideo van de universiteit

Draagvlak

Sterken gaf in het gesprek toe dat draagvlak van groot belang is voor het succes van het project. Maar zijn antwoorden wisten de medewerkers niet te overtuigen, laat de faculteitsraad in een verklaring weten. ‘Tot onze toenemende zorg, kon de rector het gebrek aan steun onder FEB-medewerkers niet keren. Er is nog steeds erg weinig draagvlak.’

Onder het personeel wordt nog sterk getwijfeld aan de beweegredenen om naar China te gaan. ‘Yantai is een mogelijkheid die voorbij kwam, maar het is niet alsof ze verschillende opties hadden en dit de beste keuze bleek. Andere mogelijkheden om internationalisering meer te etaleren zijn niet voldoende onderzocht’, zegt Ponsioen.

Bedrijfsplan

Ook missen de FEB-medewerkers nog steeds een bedrijfsplan. Ponsioen: ‘Business cases zijn een beetje ons ding. Laat eens wat zien. Zo leren wij onze studenten dat ook. Maar we hebben het idee dat het er allemaal niet is. Wat is nou het verhaal erachter?’

Volgens RUG-woordvoerder Gernant Deekens realiseert het universiteitsbestuur zich dat er bij FEB-medewerkers nog veel vragen zijn over draagvlak voor de campus in Yantai. ‘We proberen deze vragen ook zo goed mogelijk te beantwoorden met de informatie die we beschikbaar hebben. We realiseren ons dat hieraan gewerkt moet worden en dat doen we ook in samenwerking met het faculteitsbestuur en de faculteitsraad.’

Go/no-go

Maar voor het personeel bij Economie en Bedrijfskunde gaat dat inmiddels niet meer ver genoeg. Ze eisen een beslissende stem als de RUG bepaalt of de campus doorgaat of niet. ‘Wij willen ook gewoon een go/no-go-beslissing. Of in ieder geval inspraak in hoe het gaat. Minister Bussemaker heeft ook gezegd dat zonder draagvlak het hele feest niet doorgaat. Wanneer mogen wij nou eens wat zeggen, werd er uit de zaal gevraagd. Daar kwam Sterken lastig uit. Hij werd klem gezet, maar liet het een beetje in het midden. Dat moeten jullie met het faculteitsbestuur overleggen, zei hij.’

Wel liet Sterken weten het een goed idee te vinden om vaker kleinschalige informatiebijeenkomsten te houden met medewerkers van FEB en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. ‘Daarnaast wordt in samenwerking met de faculteit gewerkt aan een businessplan. Met deze aanpak willen we het draagvlak bij de faculteit verder vergroten’, zegt Deekens.

13-01-2016