Rector wil wel masterselectie

De studentenpartijen willen selectie bij masteropleidingen tegenhouden. Maar rector magnificus Elmer Sterken ziet het juist wel zitten.

De studentenpartijen stuurden woensdag samen met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een brief aan onderwijsminister Bussemaker om haar te vertellen dat ze de invoer van masterselecties gaan tegenhouden als ze er zelf niets aan doet. Met een bachelordiploma alleen maak je namelijk geen kans op de arbeidsmarkt, zeggen ze. Maar de minister heeft geen probleem met het weren van zesjesstudenten bij masteropleidingen. En ook rector magnificus Elmer Sterken is voor.

Officieel heeft de universiteit nog geen standpunt ingenomen over de kwestie. Maar Sterken is duidelijk: de RUG wil een internationale universiteit zijn, en in het buitenland is het heel normaal om hoge eisen te stellen. ‘We moeten het niet in Nederlands perspectief zien, het blikveld moet groter zijn. Op masterniveau concurreer je ook met masters in het buitenland. En ik geloof persoonlijk in concurreren met kwaliteit’, zegt hij.

De universiteit wil de kwaliteit van de masters verbeteren om ervoor te zorgen dat meer studenten voor een opleiding in Groningen kiezen. ‘Past daar iedere student uit de bachelor in, kunnen die daar in mee? We willen de vrij dure masteropleidingen niet bevolken met mensen die het niet kunnen’, reageert Sterken.

Internationale markt

Hij kreeg bijval van de personeelsleden in de universiteitsraad. ‘Ik denk dat het goed is om voor de masters te selecteren. We willen niet als een restuniversiteit bekendstaan, waar iedereen naartoe gaat die niks anders kan’, zegt Laurence Gormley van de Wetenschapsfractie. ‘We opereren in een internationale markt, helemaal bij de Engelstalige opleidingen. Daar moeten we rekening mee houden. In Engeland is de minimumeis dat studenten gemiddeld een 7 staan. Topuniversiteiten als Oxford en Cambridge vragen een 8 of 8,5’, vertelt hij.

De masterselectie zou een mooie methode kunnen zijn om van de zesjescultuur af te komen, denkt Casper Albers, lid van de Personeelsfractie. ‘En een 7 is voor een slimme student, die goed studeert, best haalbaar.’

Harde knip

Daarnaast is de harde knip er niet voor niets, vindt partijgenoot Olaf Scholten. ‘Na de bachelor word je geacht klaar te zijn voor de maatschappij. Die harde knip is er. Een veel groter probleem is dat veel studenten de master ergens anders doen dan hier. Misschien selecteren we wel niet genoeg. Als we wel selecteren, laten we zien dat we een topuniversiteit zijn die de masters serieus neemt, en worden we zo weer aantrekkelijker. Je kunt selectie gebruiken als manier om aan de buitenwereld te laten zien dat we goed zijn.’

De studenten begrijpen de argumenten, maar zijn nog steeds bang dat studenten met alleen een bachelor op zak geen baan kunnen vinden. ‘In het buitenland kun je aan het werk komen met een bachelor, dat is hier niet de praktijk’, zegt Alexander van ‘t Hof van SOG.

Dat zal vanzelf veranderen, denken de personeelsleden. ‘En als je geen selectie hebt zal een werkgever altijd vragen naar je cijferlijst. Heb je dan een zes, dan zeggen ze ook tot ziens’, denkt Gormley.

Profileren

De studenten gaan in gesprek met universiteitenvereniging VSNU en wachten de reactie van onderwijsminister Bussemaker af. De kans dat zij overstag zal gaan is klein. Eerder liet ze weten dat masterselectie helemaal in lijn is met haar beleid, dat is gericht op ‘verdere profilering van opleidingen, meer differentiatie in het masteraanbod, de juiste student op de juiste plaats en meer bewuste studiekeuze’.

 

 

Foto: Flickr/Francisco Osorio

14-01-2016