Reorganisatie voor tandheelkunde

De opleiding tandheelkunde gaat reorganiseren. Er moet flink worden bezuinigd.

Dat heeft de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis maandag aan het personeel laten weten. Eind dit jaar moet bekend worden welke gevolgen de reorganisatie voor de medewerkers persoonlijk hebben.

De opleiding zit flink in de problemen. Tandheelkunde staat al jaren in het rood. Vorig jaar dacht de opleiding met een tekort van twee tot drie ton te eindigen, maar het werden er uiteindelijk vijf. Nu stevent de opleiding af op een tekort van 900.000 euro in 2015.

Daarnaast wordt er door studenten en medewerkers al jaren geklaagd over de studie. Vorig jaar werd besloten de angstcultuur aan te pakken, maar door het geldtekort is daar weinig aan gebeurd. Ook worden openstaande vacatures momenteel niet ingevuld.

Reddingsplan

De raad van bestuur grijpt nu in om de opleiding te redden. Ten eerste moet tandheelkunde 800.000 euro bezuinigen om het gat in de begroting (500.000 euro) op te vangen, en om drie ton te reserveren voor investeringen en innovatie.

Daarnaast investeert het ziekenhuis eenmalig 550.000 euro in tandheelkunde om de opleiding op gang te helpen. Dat kan worden gebruikt voor het invullen van vacatures op noodzakelijke functies, zoals het hoofd skillslab, de tweede kliniekmanager, de afdelingsmanager, ondersteuning onderwijsontwikkeling en ondersteuning planning.

Ook wordt het geld in het skillslab-onderwijs gestoken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en verbeteringen door te voeren. Het lab heeft nu moeite om voldoende geschikte patiënten te vinden met wie de bachelorstudenten kunnen oefenen.

Eerder werd al bekend dat het nieuwe lesprogramma is uitgesteld vanwege de financiële problemen.

Reorganisatie

De plannen voor de reorganisatie moeten halverwege mei zijn afgerond. Daarna gaan de plannen naar de medezeggenschapsraden. Deze maand wordt met onder meer de faculteitsraad (O&O-raad), de ondernemingsraad en ProDent – de belangenbehartiger voor tandheelkundestudenten – besproken hoe zij bij de reorganisatie worden betrokken.

Vanmiddag worden de plannen opnieuw voorgelegd aan medewerkers en studenten.

19-01-2016