ReThink RUG wil universiteit hervormen

Een groep van 54 RUG-medewerkers wil de universiteit hervormen. Dat schrijven ze in een open brief aan het universiteitsbestuur.

De medewerkers noemen zichzelf ReThink RUG, naar de organisatie in Amsterdam van UvA-medewerkers die hervormingen eisen in de organisatie van onderwijs en onderzoek.

ReThink RUG wil discussie over de ‘beperkte medezeggenschap’, de ‘eenzijdige nadruk op ‘output’’, en de ‘overmaat aan bureaucratie’ aan de universiteit.

‘Veel van de problemen die aangesneden worden door de Maagdenhuisbezetters en Rethink initiatieven op bijna alle universiteiten spelen ook in Groningen. Ook wij, medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, hebben het gevoel dat de universiteit in steeds mindere mate een ‘Community of Scholars’ en een stimulerende werk- en leeromgeving is’, schrijven de medewerkers.

‘Cultuur van wantrouwen’

Volgens de ondertekenaars is er sprake van een bestuurscultuur in Groningen, waarin studenten worden gezien als een product dat zo snel mogelijk afgeleverd moet worden. En is er ‘een cultuur van wantrouwen ontstaan’ waarbinnen docenten zich niet serieus genomen voelen.

Verder vinden de medewerkers dat de werkdruk torenhoog is opgelopen, er een wanverhouding is ontstaan tussen vaste en tijdelijke staf en dat onderzoekers zijn verwikkeld in een ratrace om onderzoeksgeld. ‘Voor diversiteit aan output en voor gedegen herhaald onderzoek – een kerntaak van de wetenschap die wellicht niet ‘sexy’ is – is steeds minder plaats.’

De huidige cultuur van universitair beleid draagt volgens de medewerkers bij aan de problemen door een top-down bestuursstijl. ‘Alle initiatieven komen van bestuurders, waarbij de staf veelal zelfs niet gehoord wordt, ook als het hun werk direct aangaat.’

De ondertekenaars willen meer democratisering en decentralisering van de universiteit. Ze willen ‘weer zeggenschap’ over onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en vragen staf en bestuurders om mee te denken over de toekomst van universitair onderwijs en onderzoek.

Lees de open brief hier.

08-05-2015