Labjassen tegen bsa in tweede jaar

ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, gaat actievoeren tegen een bindend studieadvies (bsa) in het tweede en derde studiejaar. Het protest lijkt alleen wat voorbarig.

De jongerenorganisatie verzamelt vandaag handtekeningen op labjassen. ‘We doen dit omdat de RUG wil experimenteren met een bindend studieadvies voor studenten in het tweede en derde studiejaar’, schrijft woordvoerder Sara van de Par. ‘Goed onderwijs bereik je niet door een uitbreiding van het bsa, maar door het verbeteren van de kwaliteit’, zegt ze.

Minister Bussemaker van Onderwijs heeft de RUG gevraagd te experimenteren met het bsa. Maar of dat gaat gebeuren is nog niet zeker. Het universiteitsbestuur is er nog niet uit.

‘We hebben met de universiteitsraad afgesproken dat we eerst kijken wat het effect is van de huidige maatregel, en op basis daarvan met een voorstel komen’, zei collegevoorzitter Sibrand Poppema eerder. ‘En stel dat de RUG wil experimenteren met het bindend studieadvies, dan moet de minister daar eerst nog mee akkoord gaan’, vult RUG-woordvoerder Jos Speekman aan.

ROOD wil daar in elk geval niet op wachten. ‘Als we actievoeren nadat het bsa is uitgebreid, zijn we te laat. We willen nu vooral van studenten horen wat ze hiervan vinden. Wat betekent het voor hen?’

De handtekeningenactie is vandaag in de kantine van GMW.

11-04-2013