RUG bereidt zich voor op komst meer vluchteling-studenten

De RUG bereidt zich voor op de komst van meer vluchteling-studenten. De universiteit wil kijken of het de vluchtelingen beter kan opvangen.

Een kleine groep medewerkers en studentendecanen van het Bureau van de universiteit brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn voor vluchtelingen om aan de RUG te studeren. ‘Die mogelijkheid bestaat altijd al, maar nu een grote stroom vluchtelingen Europa binnen komt, denken we dat het nodig is om te bekijken of we meer kunnen doen, of wellicht zaken nog wat anders moeten regelen’, vertelt Madeleine Gardeur, adviseur internationale zaken.

De vluchtelingen moeten dezelfde kansen krijgen als iedere andere student, vindt Gardeur. ‘We willen in eerste instantie niet iets heel anders gaan doen voor vluchtelingen. Juist als we een duurzame oplossing willen bieden, die op langere termijn ook gunstig is voor het land van herkomst van de studenten, zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij onze core business: onderwijs en onderzoek.’

Extra lessen

Vluchteling-studenten moeten net als ieder ander aan de toelatingseisen van de opleiding voldoen. Maar er zijn wel mogelijkheden om tekorten weg te werken, zoals het volgen van lessen Nederlands of het opkrikken van de kennis op specifieke vakken. ‘Wij vragen ons nu ook af of de huidige vluchteling-studenten Engels- of Nederlandstalige programma’s zouden willen volgen en wat dat inhoudt voor de opzet van een voorbereidende periode’, zegt Gardeur.

De RUG heeft contact met het Universitair Asiel Fonds (UAF), universiteitenvereniging VSNU en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. ‘De vraag is concreet: wat hebben wij te bieden, wat is mogelijk en voldoet ons aanbod aan de vraag? Zo niet, wat zouden we dan moeten of kunnen aanpassen? Zijn er creatieve manieren om al vrij snel iets te betekenen voor vluchteling-studenten? Een andere vraag is natuurlijk hoe de financiering kan plaatsvinden en wat de wettelijke regelingen zijn. Ook daarvoor is het belangrijk om contact te houden met landelijke organisaties.’

Momenteel studeren er 36 vluchtelingenstudenten aan de RUG. Dit studiejaar zijn er zeven begonnen. Na de Vrije Universiteit is de RUG de universiteit waar het hoogste aantal vluchtelingen studeert.

30-09-2015