RUG doet mee aan strijd tegen bevingen

De RUG sluit zich aan bij het UMCG in de strijd tegen de gasbevingen. Den Haag moet actie ondernemen, vinden ziekenhuis en universiteit.

Topman Jos Aartsen van het UMCG riep dinsdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op samen een ‘massief front’ te vormen in het Noorden. ‘De bevingen nemen toe, de gasopbrengsten gaan steeds verder omhoog, maar Den Haag doet net of het gek is’, zei hij.

Jos AartsenAartsen beloofde dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis alle politieke kanalen gaat inzetten om ervoor te zorgen dat ‘Den Haag’ haar koele houding ten opzichte van de gasbevingen verandert.

‘Aanleiding voor zijn uitspraken is de stress en ellende die patiënten en medewerkers die in het gebied wonen dagelijks ervaren’, zegt UMCG-woordvoerder Joost Wessels. ‘Het UMCG staat achter Commissaris van de Koning Max van den Berg in zijn pleidooi voor schade-uitkering, investeren in leefbaarheid van het gebied en investeren in kansrijke projecten.’

De RUG sluit zich volledig bij het UMCG aan. ‘De oproep van Aartsen was om ons achter de Commissaris van de Koning te scharen en daar zijn we het mee eens. Daarnaast wijzen we vertegenwoordigers van politiek Den Haag en overheid bij alle mogelijke gelegenheden op de noodzaak om actie te ondernemen’, zegt universiteitsbestuurder Sibrand Poppema.

08-01-2014