RUG heeft geen probleem met God

Mag je God nu wel of niet bedanken in je proefschrift? Wageningen kwam op een verbod terug. De RUG begint daar al niet eens aan.


De Universiteit Wageningen voerde een half jaar geleden een nieuw promotiereglement in. Dat verbood uitingen van religieuze of politieke aard. En dat betekende vorige maand dat agrotechnoloog Jerke de Vries in zijn dankwoord God niet mocht bedanken.

Maar de universiteit krabbelde vorige week terug. Het promotiereglement is nu wéér aangepast: God bedanken mag weer.

Geen bemoeienis

De RUG bemoeit zich gewoon helemaal niet met dankwoorden, zegt Gernant Deekens. ‘Die worden niet ter discussie gesteld. Je mag God bedanken of ieder ander opperwezen die je maar wilt.’

Het dankwoord is, benadrukt ook Antoon de Baets van de Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening, ‘een apart onderdeel waarin traditioneel ruimte wordt geboden voor persoonlijke appreciatie. Dit heeft niets te maken met het wetenschappelijke karakter dat het eigenlijke proefschrift hoort te hebben.’

Representatieve functie

Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht en beleidend christen, vindt dat geloofsovertuiging in het publieke domein gematigd moet worden. ‘Ook als promovendi heb je een representatieve functie en moet je rekening houden met de mensen om je heen. Dat neemt niet weg dat er best naar God gerefereerd mag worden. Ik deed dat in ’85 ook.’

De verzuiling maakt dat geloofsuitingen meer naar buiten komen dan vroeger, denkt Oldenhuis. ‘Vroeger had ieder zuiltje z’n eigen bank in de bus. Nu loopt de multiculturele samenleving chaotisch door de hele bus en staan ze bij wijze van spreken te swingen op te treeplank om Jezus te loven.’

Corporate identity

Tegelijk ziet wetenschapsjournalist en medewerker bij Science LinX René Fransen dat universiteiten steeds meer op zoek zijn naar een eigen stijl en identiteit. ‘Iedereen moet daarin mee gaan, tot aan het dankwoord van de promovendus aan toe. Dat is een slechte ontwikkeling, uiteindelijk gaat het immers om het werk van de promovendus dat slechts gefaciliteerd wordt door de universiteit.’

Hoogleraar evolutionaire biologie Simon Verhulst vindt dat je niet te snel problemen moet maken. Zelfs bij biologie werkt een gelovig christen, zegt hij. ‘Maar religie is erg flexibel, en tot problemen over het verhaal van de schepping of de evolutie leidt dat hier dus nooit.’

21-03-2014