RUG krijgt Instantie voor Dierenwelzijn

Onderzoekers die met dierproeven werken, krijgen voortaan advies van de gloednieuwe Instantie voor Dierenwelzijn. De RUG komt er als eerste universiteit mee.

De instantie wordt binnenkort verplicht gesteld in de nieuwe Wet op de dierproeven (Wod). Alle instellingen moeten zo’n instantie hebben. De RUG begon een half jaar geleden al met de voorbereidingen om er zeker van te zijn dat de instantie goed functioneert als de nieuwe wet in werking treedt.

‘Het zorgt voor optimalisering en professionalisering van de dierexperimenten’, aldus directeur Flip Klatter van de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) van het UMCG.

Advies

De instantie geeft de onderzoekers advies over dierenwelzijn op het gebied van aanschaf, huisvesting, verzorging en het gebruik van de dieren. Het is betrokken bij de opzet, begeleiding en evaluatie van de onderzoeken en volgt de effecten die de experimenten op gebruikte proefdieren hebben.

Een proefdierdeskundige – die toezicht houdt op het welzijn van de proefdieren en daarnaast dierenarts is – en wetenschappers maken deel uit van de Instantie voor Dierenwelzijn.

21-11-2013