RUG maakt korte metten met bezwaar UMCG’ers

De UMCG-medewerkers die net voor kerst hun RUG-aanstelling verloren, hadden hun laatste hoop gevestigd op een brief uit 2009. Maar die brief had volgens het RUG-bestuur nooit verzonden mogen worden.

Eind december kregen driehonderd medewerkers van het academisch ziekenhuis te horen dat ze niet meer bij de universiteit horen. Hoewel velen van hen zich dagelijks bezighouden met het onderwijs aan de RUG, werd hun nulaanstelling opgeheven.

Volgens het universiteitsbestuur was de aanstelling van het niet-wetenschappelijke UMCG-personeel tijdelijk en hield de periode simpelweg op. Maar drieëntwintig UMCG-medewerkers maakten bezwaar, omdat ze in 2009 een brief hadden gekregen van de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis waarin ze was toegezegd dat de aanstelling permanent zou zijn. Maar die brief is volgens de universiteit niet geldig.

Afspraak

‘Volgens ons had die brief niet verstuurd mogen worden. Het UMCG-bestuur gaat niet over aanstellingen bij de RUG’, reageert RUG-woordvoerder Gernant Deekens. De brief is nooit besproken met en ook niet ondertekend door het universiteitsbestuur, meldt het RUG-bestuur in een notitie aan de universiteitsraad.

‘Het UMCG heeft in strijd gehandeld met de richtlijnen en aanwijzingen die door het universiteitsbestuur waren vastgelegd’, aldus de bestuursleden, die pas hoogte kreeg van de brief nadat de termijn van de aanstellingen was verstreken.

Van verlenging van de nulaanstellingen wil het universiteitsbestuur niets weten. ‘De oorspronkelijke afspraak […] had duidelijk een tijdelijk karakter. Bovendien worden nulaanstellingen uitsluitend gegeven aan personen die zich bezighouden met het verrichten van wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekstaken. Deze medewerkers vallen hier niet onder’, aldus het universiteitsbestuur.

Waan

Bezwaarmaker en oud-voorzitter van de universiteitsraad Hilly Mast is niet te spreken over de reactie van de universiteit. ‘De brief is rechtsgeldig, dat draai je niet na zeven jaar terug. Je laat mensen toch niet jaren in de waan dat ze een permanente aanstelling aan de RUG hebben? Ook moreel gezien kun je dit niet meer terugdraaien.’

De Raad van Bestuur van het UMCG wil niet reageren op de kwestie. ‘We hebben deze informatie voor kennisgeving aangenomen, de behandeling van de zaak ligt bij de RUG’, zegt woordvoerder Marjolein Bogaards.

19-05-2016