RUG maakt toch bedrijfsplan voor Yantai

De RUG gaat toch samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) een bedrijfsplan maken voor de toekomstige campus in Yantai.

FEB is een van de faculteiten die een onderwijsprogramma moet gaan opzetten in China. Maar de medewerkers van de faculteit lopen nog niet warm voor de plannen van het universiteitsbestuur om er een zustercampus op te zetten. Een van de grote kritiekpunten is het ontbreken van een bedrijfsplan, waarin goed wordt uitgezocht hoe haalbaar de plannen zijn. Dat bedrijfsplan komt er nu toch, bevestigt Stephan van Galen, hoofd van het bureau van de universiteit. ‘We hebben afgesproken dat we binnen twee maanden samen een businesscase maken’, zegt hij.

De adviescommissie van FEB riep in oktober al op om een bedrijfsplan te maken. ‘Een project van deze schaal en met deze impact op de langere termijn, kan niet worden gestart zonder gedegen haalbaarheidsonderzoek of businessplan’, schreven de leden van de commissie in hun rapport.

Commissie

Een van de leden van de commissie, Frans Rutten, is nu lid van de commissie die het bedrijfsplan gaat opstellen, bevestigt FEB-decaan Harry Garretsen. ‘Het universiteitsbestuur heeft een commissie ingesteld die zich voor het RUG-bestuur over de Yantai-businesscase buigt. Ons is als faculteit gevraagd twee leden aan te leveren en dat hebben we gedaan. Maar deze twee leden zitten daar niet namens FEB of om onze belangen te bewaken of iets dergelijks. De commissie telt vooralsnog zes leden.’

Bij FEB wordt nog sterk getwijfeld aan de plannen voor de Chinese campus. Het bedrijfsplan moet voor meer draagvlak bij de faculteit zorgen.

03-02-2016