RUG niet blij met uitstel leenstelsel

De RUG is absoluut niet blij met uitstel van het leenstelsel in de masterfase, zoals minister Bussemaker wil. 'Hoe denkt ze dit op te lossen?'

Nadat eerder het leenstelsel voor studenten in de bachelorfase werd uitgesteld, is nu ook het leenstelsel in de masterfase een jaar opgeschort. Beide maatregelen gaan dus pas in september 2015 in. Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) woensdagavond in de Tweede Kamer.

Ook de versobering van de ov-jaarkaart voor studenten is op de lange baan geschoven. De ov-studentenkaart blijft in elk geval tot 2017.

Investeringen ook uitgesteld

Het kabinet was van plan om de basisbeurs voor nieuwe studenten vanaf komend studiejaar te vervangen door een lening. Maar de minister kon woensdag geen meerderheid voor haar plannen vinden.

Bussemaker wil met het geld dat het leenstelsel en de bezuiniging op de OV-kaart oplevert investeren in de kwaliteit van het onderwijs. ‘Maar dit betekent dus dat de investeringen in het hoger onderwijs ook een jaar worden uitgesteld’, zei ze tijdens het debat.

Afspraken op de tocht

En daar is de RUG niet blij mee. ‘Wij hebben afspraken gemaakt met het ministerie over gelden die zouden worden geïnvesteerd in het onderwijs en die staan nu op de tocht’, zegt universiteitsbestuurder Sibrand Poppema. ‘Wij hebben vanwege de prestatieafspraken allerlei investeringen gedaan om het onderwijs te verbeteren. We hebben ons aan de afspraken gehouden, nu verwachten we ook dat zij zich aan de afspraken houdt. Ik denk dat we als universiteiten de minister nu de vraag moeten voorleggen: Hoe had u gedacht dit op te lossen?’

Poppema begrijpt dat het voor studenten fijn is dat de studiebeurs voorlopig blijft. ‘Maar als het geld er niet komt, kunnen universiteiten niet meer investeren in onderwijs.’ Universiteitenvereniging VSNU hoopt daarom dat van uitstel geen afstel komt.

Onzekerheid

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn opgelucht. ‘Maar vanzelfsprekend zien wij liever helemaal geen leenstelsel’, zegt ISO-voorzitter Ruud Nauts. ‘Studenten zitten nu nog steeds in onzekerheid. Wij willen dat minister Bussemaker de plannen helemaal van tafel haalt’, vult LSVb-voorzitter Jorien Janssen aan.

12-12-2013