RUG niets te maken met Spreekuur

De universiteit is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van Het Juridisch Spreekuur, oordeelt de rechtbank.

Een ex-cliënt van het Spreekuur sleepte de RUG eind september voor de rechter. De rechtenstudenten, die Het Juridisch Spreekuur vormen, wilden de man geen juridisch advies meer geven. ‘Een inbreuk op mijn burgerlijke rechten’, aldus de man, die de universiteit daarop aansprak.

Maar volgens de rechter heeft de universiteit in die zin niets met Het Spreekuur te maken. ‘Dat de RUG ruimte voor de stichting beschikbaar stelt en de stichting gebruik maakt van de postbus van de universiteit maakt dit niet anders’, aldus de uitspraak.

Op de vraag of Het Juridisch Spreekuur wel goed heeft gehandeld door de man te weigeren, wil de rechter niet ingaan. Daartoe is hij namelijk niet bevoegd.

18-11-2013