RUG stijgt naar 74e plaats in Timesranglijst

De RUG stijgt een spectaculaire 43 plaatsen in de toonaangevende Times Higher Education-ranglijst (THE). De universiteit staat nu op de 74e plaats.

De universiteit van Wageningen is de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit, op de 47e plek. Acht Nederlandse universiteiten haalden de top honderd, met Groningen op de zevende plek. Cal Tech en Oxford staan op de eerste en tweede plaats.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema is blij, maar plaatst tegelijk een kanttekening. ‘Dit is een mooi resultaat. Het is wel moeilijk een vergelijking te maken met voorgaande jaren, omdat de methode sterk is veranderd.’

Poppema stelde vorige week in een interview dat ranglijsten als die van de THE de methodologie bewust veranderen, om zo grotere verschuivingen en daarmee publiciteit te genereren.

Top 100

In de nieuwe THE-ranglijst is het aantal universiteiten verdubbeld van vierhonderd naar achthonderd. Publicatiegegevens komen voortaan uit de database van uitgever Elsevier. Deze bevat meer artikelen in meer talen dan het eerder gebruikte Web of Science van Thomson Reuters, stelt THE. Zo zijn Engelstalige landen minder in het voordeel.

Ook de enquêtes waarmee de reputatie van universiteiten is onderzocht, zouden evenwichtiger verspreid zijn over de wereld.

De RUG staat nu weer in de top 100 van alle drie belangrijke rankings: 75e in de Shanghairanking, 100e in de QS en 74e in de THE.

 

 

 

30-09-2015