RUG trekt fors meer studenten

Het aantal studenten aan de RUG is opnieuw gestegen. Met 9,6 procent zelfs.

6330 studenten schreven zich dit jaar in, tegen 5773 studenten vorig jaar. De groei zit hem voornamelijk in het aantal internationale studenten aan de RUG. Dat steeg zelfs met 12,9 procent naar 1345. Het totale aantal internationale studenten (inclusief uitwisselingsstudenten) ligt nu rond de 5000.

Collegevoorzitter Sibrand Poppema van de RUG koppelt de groei aan de verbeterde internationale reputatie van de RUG. ‘We staan nu bij dé drie rankings in de top honderd. Zo’n ranking is misschien wetenschappelijk gezien broddelwerk, maar wel belangrijk. Waarom? Omdat internationale studenten ze belangrijk vinden en ze de waarde van je diploma bepalen.’

Doorloop

De groei van het totale aantal studenten aan de RUG is bescheiden: 1,8 procent slechts, tot 29.407 studenten. Maar dat komt volgens Poppema door de snellere doorloop. ‘Studenten studeren sneller af.’

Verder steeg het aantal studenten bij de bètafaculteit met 7,9 procent, die dit jaar voor het eerst bachelors in het Engels aanbiedt en bij medische wetenschappen waar de master sport sciences hoge ogen gooit.

Letteren

Letteren scoorde met de nieuwe brede bachelor Europese Talen en Culturen (ETC). Die trok 96 studenten, terwijl de oude ‘losse’ studies ongeveer 60 studenten trokken. ‘Heel mooi dat een faculteit die toch worstelt met de financiële problemen, wordt beloond met meer studenten.’

Rechten trok 7 procent minder studenten, maar daar werd dit jaar voor het eerst met een numerus fixus gewerkt. ‘Je ziet vaak bij studies die voor het eerst een fixus invoeren’, zegt Poppema.

 

22-10-2013