RUG wil 750 promotiestudenten

De RUG wil 750 promotiestudenten binnenhalen via het experiment van minister Bussemaker.

Dat staat in een notitie van het universiteitsbestuur. Als de aanvraag van de universiteit wordt goedgekeurd kunnen vanaf januari 2016 de eerste promotiestudenten beginnen.

De minister wil als proef 2000 promovendi acht jaar lang een studiebeurs geven in plaats van een salaris. Op die manier hoeven de universiteiten geen werkgeversbelasting en pensioenkosten te betalen. En dat scheelt eenderde van de kosten. Een promotiestudent kost de universiteit 20 duizend euro per jaar.

De RUG maakte jarenlang gebruik van promotiestudenten, maar moest er plotseling mee stoppen na gesprekken met de Belastingdienst. Bussemaker schoot de RUG te hulp en hoopt met het experiment te bereiken dat Nederlandse studenten in eigen land blijven voor promotieonderzoek.

Onderscheid

Om aan het experiment mee te kunnen doen, moet de universiteit verschil kunnen aantonen tussen promotiestudenten en reguliere promovendi in loondienst. En dat is een gevoelig punt.

Volgens de RUG is het verschil dat een promotiestudent zelf het onderwerp van zijn of haar promotieonderzoek mag kiezen, en dat de promotor een coach is, geen leidinggevende. Daarnaast is een promotiestudent verplicht om onderwijs te volgen, maar zal die geen onderwijs geven.

Maar dat onderscheid strookt niet met de werkelijkheid, zegt Jan-Wouter Zwart, directeur van de Graduate School for the Humanities. Het onderscheid werd door de RUG bedacht om de laatste rechtszaak over de status van promotiestudenten te winnen, zegt hij. ‘Een zeer merkwaardig pleidooi, dat voorbijging aan de werkelijke praktijk, waarin begeleiders geen enkel onderscheid maken tussen reguliere promovendi en promotiestudenten.’

‘Buiten de financiering is er nooit een verschil geweest in de werkzaamheden van de promovendi, het opleidingstraject en de omgang met de begeleiders’, aldus Zwart in een advies dat hij over de kwestie schreef voor de Faculteit der Letteren. Met de notitie wil de universiteit nu de niet bestaande verschillen daadwerkelijk invoeren. En dat betekent volgens Zwart de invoering van een tweederangspromovendus. ‘Daarmee zijn we mijns inziens volledig de weg kwijt geraakt.’

Faculteiten

Het universiteitsbestuur heeft alle faculteiten gevraagd of ze willen meedoen aan het experiment. Letteren wil in elk geval gebruik gaan maken van de relatief goedkope promovendi om het aantal promoties aan te jagen. ‘Iets wat voor de financiën van de faculteit van essentieel belang is’, aldus faculteitsbestuurder Gerry Wakker in een brief aan het universiteitsbestuur. Na het advies van Zwart twijfelt ze echter of het daadwerkelijk mogelijk is om een onderscheid te maken tussen reguliere promovendi en promotiestudenten.

Voor 1 november moet de universiteit haar aanvraag indienen bij de minister. Als de promotiestudenten er komen, wil de universiteit kijken of het verschuldigde collegegeld geheel of gedeeltelijk kan worden kwijtgescholden. Ook wil de RUG zich ervoor inzetten dat er een goedkope en goede ziektekostenverzekering zal worden aangeboden aan de promotiestudenten en dat zaken als zwangerschapsverlof en kinderopvang goed geregeld zijn.

09-09-2015