RUG wil snel aan de slag met experiment promotiestudenten

De RUG wil 850 promotiestudenten aannemen via het experiment van minister Bussemaker.

Dinsdag bespreekt de universiteit z’n aanvraag met het ministerie van onderwijs. Donderdag worden de studenten en medewerkers in de universiteitsraad gevraagd of ze met de plannen instemmen. En uiterlijk 15 maart moet de RUG haar aanvraag officieel indienen. Als het wordt goedgekeurd, kunnen de eerste promotiestudenten nieuwe stijl in september beginnen.

De minister wil als proef tweeduizend promovendi acht jaar lang een studiebeurs geven in plaats van een salaris. Op die manier hoeven de universiteiten geen werkgeversbelasting en pensioenkosten te betalen. En dat scheelt een derde van de kosten. Een promotiestudent kost de universiteit 20.000 euro per jaar.

Experiment

De RUG maakte jarenlang gebruik van promotiestudenten, maar moest er na gesprekken met de Belastingdienst plotseling mee stoppen. Bussemaker schoot de RUG te hulp en hoopt met het experiment te bereiken dat Nederlandse studenten in eigen land blijven voor promotieonderzoek.

Om aan het experiment mee te kunnen doen, moet de universiteit het verschil kunnen aantonen tussen promotiestudenten en reguliere promovendi in loondienst. Volgens de RUG is het verschil dat een promotiestudent zelf het onderwerp van zijn of haar promotieonderzoek kiest, schrijft en verdedigt. Daarnaast wordt de promotiestudent verplicht om onderwijs te volgen, maar hoeft hij of zij geen onderwijs te geven.

Race

Volgens de plannen moeten kandidaten beter worden voorbereid op het promotietraject door een betere aansluiting tussen de researchmaster en het PhD-traject. Daarnaast worden de promotiestudenten voorbereid op een carrière in het onderzoek of buiten de wetenschap.

De RUG wil zo snel mogelijk meedoen aan de proef om een voorsprong te houden op andere universiteiten. Er zijn momenteel nog twee universiteiten in de race voor het indienen van een aanvraag: Rotterdam en Groningen. De Erasmusuniversiteit wil ‘maar’ vijftien bursalen.

Beurs

De bursalen krijgen een nettobeurs van 1700 euro per maand. Daarnaast wil de RUG zorgen voor ‘zo goed mogelijke secundaire sociale voorzieningen’. Wat dat precies betekent is nog niet duidelijk. De universiteit wil eerst met de Belastingdienst om tafel om te praten over de financiën. Pas dan zal er duidelijkheid komen over zaken als de ziektekostenverzekering en voorzieningen als zwangerschapsverlof.

Het experiment wordt door de universiteit ondergebracht in het Ubbo Emmius-programma, de pot met geld voor promotieplaatsen die door het onderwijsministerie worden gefinancierd. Dat moet ervoor zorgen dat er nog maar één soort bursaal is, zodat alle bursalen straks dezelfde beurs en dezelfde rechten en plichten hebben. Dat moet voor ‘aanzienlijk minder administratieve rompslomp’ zorgen, aldus het plan.

Kosten

Alle faculteiten hebben aangegeven aan het experiment mee te willen doen. De kosten voor de promovendi worden voor 40 procent betaald door het universiteitsbestuur. De rest moet van de faculteiten komen. Daarnaast heeft het universiteitsbestuur 100.000 euro toegezegd voor de lessen over carrièreperspectieven, werving van kandidaten en verdere uitwerking van de plannen.

Donderdag wordt de universiteitsraad gevraagd in te stemmen met de plannen. Omdat er nog geen afspraken zijn gemaakt met de Belastingdienst, zullen de financiële afspraken pas eind maart aan de raad worden voorgelegd.

17-02-2016