Het Academiegebouw van de RUG

RUG wil tot de beste van Europa horen

De RUG wil binnen vier jaar tot de vijfentwintig beste universiteiten van Europa behoren. Om dat te bereiken wordt er meer ingezet op internationalisatie, actieve studenten, interdisciplinair onderzoek en meer campussen over de grens.

De universiteit heeft in een nieuw strategisch plan haar doelen voor de komende vier jaar vastgelegd. Een van die doelen is het bereiken van de top vijfentwintig Europese onderzoeksuniversiteiten. ‘Als we onze positie in de academische wereld willen versterken of verbeteren, zullen we beter moeten presteren in de vier gebieden van onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact en talentontwikkeling’, aldus het plan.

Meer nevenvestigingen

Een van de manieren om dat te bereiken is het openen van meer nevenvestigingen, zoals die in Friesland en Yantai. Dat moet voor meer samenwerking zorgen met nationale en internationale kennisinstellingen en bedrijven. Concrete plannen voor nieuwe vestigingen zijn er niet, laat RUG-woordvoerder Gernant Deekens weten. Maar de oprichting van meer internationale campussen wordt meerdere keren genoemd in het toekomstplan.

‘Het college van bestuur ziet het openen van een branchcampus als een manier om de internationale reputatie van de RUG te versterken en invulling te geven aan de strategische visie met betrekking tot internationalisering’, reageert Deekens.

Kritische denkers

Studenten moeten actieve, zelfstandige en verantwoordelijke burgers worden, vindt de RUG, die door kritisch na te denken wetenschappelijke en maatschappelijke problemen kunnen oplossen. Daarnaast moeten ze de ondernemers van de toekomst worden. Dat moet worden bereikt via ‘revolutionair’ kleinschalig onderwijs, zoals de learning communities, international classrooms, e-learning en flipped classrooms.

Na enkele ‘succesvolle pilots’ worden de nieuwe onderwijsmethoden nu bij alle faculteiten doorgevoerd. ‘Hierdoor zijn de studieresultaten aanzienlijk verbeterd en de tevredenheid onder studenten verhoogd’, aldus het universiteitsbestuur.

De toekomstplannen zijn inmiddels goedgekeurd door de universiteitsraad en de raad van toezicht. De komende maanden gaat RUG-voorzitter Sibrand Poppema langs alle faculteiten om studenten en medewerkers over het Strategisch Plan te vertellen.

26-01-2016