RUG/Campus Fryslan kost 57,1 miljoen euro

Tijdens een persconferentie in het stadhuis van Leeuwarden werd woensdagmiddag bekendgemaakt dat de aanloopkosten van de RUG-campus in Friesland 57,1 miljoen euro zullen bedragen. De RUG draagt waarschijnlijk 29,94 miljoen bij en de campus moet minstens vijftien jaar lang blijven bestaan.

De genoemde bedragen zijn begroot voor de eerste zes jaar – de eerste ontwikkelingsfase – en gebaseerd op de verwachte groei in die periode. Volgens de begroting moeten er uiteindelijk vijftig man personeel, duizend studenten en vijftig PhD-studenten worden aangetrokken.

RUG-bestuursvoorzitter Sibrand Poppema, CDA-gedeputeerde voor de provincie Friesland Sander de Rouwe, CDA-wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden en RUG/Campus Fryslân-decaan Jouke de Vries stonden de media te woord over de plannen.

‘Stabiele staat’

Er zal in totaal 57,1 miljoen euro in de ontwikkeling van Campus Fryslân worden gestoken tot de ‘stabiele staat’ bereikt is, aldus het ontwikkelingsrapport. Die stabiele staat is bereikt wanneer de campus rendabel is. Van dat geld gaat 31,13 miljoen naar de ontwikkeling van een hogeschool, 8,76 miljoen naar de ontwikkeling van masterprogramma’s en 17,21 miljoen naar de PhD-studenten.

Het rapport geeft aan dat de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden samen 21,6 miljoen investeren, en dat er 330 duizend euro vrij zal komen uit ‘nog vast te stellen projectfinanciering’. De RUG levert 29,94 miljoen euro, en 5,67 miljoen komt uit tweede en derde inkomstenstromen.

Niet contant

RUG-voorzitter Sibrand Poppema gaf aan dat de universiteit haar bijdrage niet in contanten zal betalen, maar in de vorm van activiteiten van de RUG op de campus in Leeuwarden.

De directeur van de RUG/Campus Fryslân, Piet Bouma, was ook aanwezig op de persconferentie. Hij zei: ‘Na vijf of zes jaar zullen we het collegegeld van de studenten terugkrijgen en ontvangen we financiering van het ministerie voor diploma’s en bonussen voor de PhD-studenten. Dit vormt een groot deel van die 29 miljoen.’

Toch blijft de precieze financiële rol van de RUG een beetje vaag. In het voortgangsverslag van Gerrit de Jong van 7 oktober, dat tijdens de persconferentie was in te zien, is te lezen: ‘Er wordt aangenomen dat personeelskosten, materiële kosten en huisvestingskosten volledig gedekt zijn, maar dat weet niemand zeker.’ De provincie had De Jong gevraagd om afgelopen zomer een onafhankelijke analyse van de RUG/Campus Fryslân te maken.

Locatie

Op dit moment bestaat University Campus Fryslân uit een PhD-programma met 35 studenten en drie masterprogramma’s – multilingualism, watertechnology, en environmental & energy management. Het uiteindelijke doel is om tien masterprogramma’s te lanceren, met een combinatie van zowel specifieke als brede onderzoeksonderwerpen en veertig studenten per programma, een hogeschool, een breed bachelorprogramma met maximaal 600 studenten, op een wooncampus en met een focus op de zogeheten Friese onderzoekshotspots. De hogeschool moet in het academische jaar 2017-2018 van start gaan met een groep van honderd studenten.

Er zijn op dit moment drie mogelijke locaties voor de huisvesting van de hogeschool, en later dit jaar valt de definitieve beslissing. In een document van de gemeente Leeuwarden, ‘Van University Campus Fryslân naar RUG/Campus Fryslân’, wordt aangegeven dat de gemeente en provincie rekenen op de aankoop van een campus, en dat de RUG de huisvesting uit eigen portemonnee betaalt.

En hoewel het ontwikkelingsplan vermeldt dat de kosten voor ‘uitgaven en steun voor onderzoekspersoneel, huisvesting en andere operationele kosten’ in het budget zijn opgenomen, geeft datzelfde rapport aan dat de kosten voor studentenhuisvesting daar niet onder vallen.

Afgelopen jaar werd herhaaldelijk gesteld dat de gemeente Leeuwarden voor de infrastructuur van de campus zou zorgen. CDA-wethouder Thea Koster zegt dat er is gekozen voor samenwerking met de provincie, in plaats van apart met de RUG te onderhandelen over huisvesting.

HBO-scholen

Ook werd woensdagmiddag de rol van de hogescholen in de regio verduidelijkt. Door in de bestaande HBO-scholen een overgangsfase in te bouwen, hoeven studenten geen ‘inefficiënt en duur’ overgangsjaar meer te doen als ze hun bachelor hebben gehaald aan een hogeschool, aldus Poppema.

Tijdens deze ‘pre-master’ in de bachelorfase geven universitaire docenten colleges op hogescholen, zodat de studenten alvast kunnen wennen aan die stijl van onderwijs. Hogeschooldocenten moeten ook college kunnen geven op masterniveau.

Poppema benadrukte ook dat het uitbreiden van het masteraanbod van de RUG van belang is voor het behoud van studenten die hun bachelor in het noorden halen. Het moet de trend van bachelorstudenten die naar de Randstad vertrekken, tegengaan. Het is ook van essentieel belang dat de RUG werkt aan haar reputatie als onderzoeksinstituut, aldus de bestuursvoorzitter.

De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door Provinciale Staten, de gemeenteraad van Leeuwarden en de universiteitsraad van de RUG.

UPDATE: Piet Bouma verklaart dat een campus niet in het budget is opgenomen. ‘En dat is ook nooit zo geweest. Net als bij het UCG, draait de universiteit niet op voor de huisvesting van studenten; voor die kosten moeten de studenten zelf staan.’ In de begroting van RUG/Campus Fryslân zijn wel de huisvestingskosten opgenomen van de ‘faculteitsgebouwen die gebruikt zullen worden voor onderwijs, onderzoek en administratie.’

15-10-2015