Salaris hoogleraren en managers aan banden

Niet alleen universiteitsbestuurders, maar ook managers, adviseurs en hoogleraren mogen straks niet meer verdienen dan een ministersalaris.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) uitbreiden. Werd eerder het salaris van topbestuurders aan banden gelegd, nu moet de norm voor alle werknemers in de publieke en semipublieke sector gaan gelden. Dit jaar ligt de grens op 179.000 euro.

De uitbreiding van de wet moet ervoor zorgen dat mensen die officieel geen topfunctie hebben, de dans niet meer kunnen ontspringen. Uitzonderingen zijn wel mogelijk. Zo hoeven medisch specialisten zich niet aan de salarisgrens te houden, omdat het ministerie vreest dat ze anders niet meer in loondienst willen werken. Voor individuele gevallen kan volgens de minister ook een uitzondering worden gemaakt, maar die moeten wel worden goedgekeurd door de ministerraad.

‘Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen’, meent de minister. ‘Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de publieke sectoren.’

Wetenschappers

Eerder zei Plasterk nog dat wetenschappers niet onder de salarisnorm zouden vallen. Hij reageerde daarmee op kritiek van universiteiten die vrezen dat de internationale concurrentiepositie verslechtert als topwetenschappers niet meer mogen verdienen.

Universiteitenvereniging VSNU schat dat tussen de 75 en 100 wetenschappers meer dan 178.000 euro verdienden in 2015, het toenmalige ministersalaris. Het zouden veelgevraagde nationale en internationale toptalenten zijn die alleen in Nederland willen werken ‘als hun goede onderzoeksfaciliteiten worden geboden en bijpassende, hogere inkomens’, aldus het Hoger Onderwijs Persbureau.

Waarom Plasterk de salarissen van wetenschappers nu wel aan banden legt is niet bekendgemaakt.

Bestuurders

Eind vorig jaar werd al besloten dat nieuwe onderwijsbestuurders nog maar 179.000 euro mogen verdienen, in plaats van de eerdere grens van 230.000 euro. De norm geldt alleen voor nieuwe bestuurders of als een bestaand contract verlengd wordt. De huidige universiteitsbestuurders van de RUG vallen buiten de norm, omdat ze in 2014 voor een nieuwe termijn werden benoemd.

RUG-voorzitter Sibrand Poppema verdiende in 2014 in totaal 229.013 euro. Vicevoorzitter Jan de Jeu verdiende 199.120 euro en rector magnificus Elmer Sterken verdiende 195.865 euro.

13-04-2016