Samenwerking met Kyoto

De RUG heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Kyoto University.

Rector magnificus Elmer Sterken bezocht de universiteit tijdens een zesdaagse reis naar Japan. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst kunnen jaarlijks vier RUG-studenten een semester in Kyoto studeren en worden vier Japanse studenten in Groningen verwacht.

‘Het is een begin’, zegt Sterken. ‘Als je er eenmaal vier kunt sturen en de samenwerking groeit, dan kunnen we later meer studenten de mogelijkheid geven om in Kyoto te studeren.’ Kyoto is niet de minste universiteit. ‘Ze hebben het voornemen om een top 10 universiteit te worden’, vertelt Sterken.

De rector magnificus bezocht ook de universiteit van Osaka, waar Groningen al zo’n dertig jaar een relatie mee heeft. ‘Osaka organiseert al jaren in Groningen het Osaka University Forum. Wij hebben nu aangegeven dat we ook een Groningen Forum in Osaka willen organiseren, waarbij we interessante sprekers vanuit Groningen oversturen. We hopen dat op die manier de samenwerking groeit.’

15-10-2013